تداوم تظاهرات شبانه اردني ها در نزديكي سفارت رژيم صهيونيستي+فيلم

تداوم تظاهرات شبانه اردني ها در نزديكي سفارت رژيم صهيونيستي+فيلم تهران-ايرنا-هزاران اردني سه شنبه شب در حمايت از مردم غزه و فلسطين براي دهمين روز متوالي در خيابان ها حضور يافتند. به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاري سما فلسطين، معترضان اردني در حمايت از غزه و مقاومت به پا خاسته و مقابل سفارت رژيم اشغالگر صهيونيستي تظاهرات كردند و و خواستار توقف نسل كشي ملت فلسطين شدند. معترضان در حمايت از غزه و عليه اسرائيل شعارهايي، شامل "ما مخالف خيانتيم" و"ما مردم مخالف عادي سازي هستيم" سر دادند. اين دهمين شبي است كه معترضان اردني در خيابان ها هستند و در حمايت از غزه و عليه اسرائيل شعار مي دهند.