اهميت كاليبراسيون در صنعت چيست؟ + تجهيزات لازم براي كاليبراسيون

كاليبراسيون فرآيندي است كه در آن دقت و صحت تجهيزات اندازه گيري با يك استاندارد مرجع مقايسه و تنظيم مي شود. اهميت كاليبراسيون در صنعت چيست؟ + تجهيزات لازم براي كاليبراسيون بنر همراه اول - رمضان اين فرآيند در تمام صنايع از جمله صنايع توليدي، خدماتي، پزشكي و آزمايشگاهي از اهميت بالايي برخوردار است. در واقع كاليبراسيون از آن جهت در صنعت اهميت بسزايي دارد كه كيفيت و دقت اندازه گيري را به طرز قابل توجهي افزايش مي دهد. اين فرآيند با استفاده از فناوري هاي نوين و باكيفيتي انجام شده و موجب رشد و پيشرفت صنايع مختلف خواهد شد. كاليبراسيون چيست؟ كاليبراسيون يا واسنجي به معني تعيين مطابقت با يك استاندارد است. به عبارت ديگر، كاليبراسيون فرآيندي براي اندازه گيري و تعيين صحت يك وسيله اندازه گيري در مقايسه با مرجع تأييد شده است. هدف از كاليبراسيون ايجاد نظامي مؤثر براي كنترل صحت و دقت پارامترهاي مترولوژيك دستگاه هاي آزمون، وسايل اندازه گيري و كليه تجهيزاتي است كه عملكرد آنها بر كيفيت فرايند تأثيرگذار مي باشد. اين كار به منظور اطمينان از تطابق اندازه گيري هاي انجام شده با استانداردهاي جهاني مورد استفاده قرار مي گيرد. در واقع كاليبراسيون به ما مي گويد: اندازه گيري هاي انجام شده توسط دستگاه تا چه حد دقيق هستند؟ آيا دستگاه براي استفاده مورد نظر مناسب است؟ چه مقدار خطا در اندازه گيري ها وجود دارد؟ اگر مي خواهيد بدانيد كه گاز كاليبراسيون چيست و چه نقشي در فرآيند كاليبراسيون دارد مي توانيد اين مطلب را مطالعه كنيد. براي كاليبراسيون به چه تجهيزاتي نياز است؟ ر هر وسيله اي كه براي اندازه گيري به كار مي رود و در روش هاي اجرايي به استفاده از آن اشاره شده است، نياز به تعيين صحت و دقت يا كاليبراسيون دارد. برخي از تجهيزات صنعتي كه نياز به كاليبراسيون دارند عبارتند از: تجهيزات صنعتي تجهيزات پزشكي تجهيزات كشاورزي تجهيزات هواشناسي تجهيزات آزمايشگاهي دلايل اهميت كاليبراسيون در صنعت ص1 كاليبراسيون در صنعت از آن جهت اهميت دارد كه دقت اندازه گيري دما و فشار و ... را بالا برده و مي تواند در بهبود ايمني صنايع مختلف نقش بسزايي داشته باشد. از جمله مهم ترين دلايل اهميت كاليبراسيون در صنعت، مي توان به موارد زير اشاره كرد: ·تضمين كيفيت محصولات يكي از مهم ترين دلايل استفاده از كاليبراسيون در صنعت، تضمين كيفيت محصولات مي باشد. كاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري، دقت و صحت داده هاي جمع آوري شده را تضمين مي كند. اين امر به نوبه خود منجر به توليد محصولاتي با كيفيت و مطابق با استانداردهاي مورد نظر صنايع، مي شود. دقت داشته باشيد كه اگر از كاليبراسيون صرف نظر كنيد، ممكن است منجر به توليد محصولات معيوب و ضايعات مي شود. ·افزايش ايمني با كاليبراسيون در صنعت، مي توان ايمني صنايع را افزايش داد. تجهيزات اندازه گيري كاليبره شده، اطلاعات دقيقي را ارائه مي دهند كه براي تصميم گيري هاي صحيح در فرآيندهاي صنعتي ضروري است. اين امر به نوبه خود منجر به افزايش ايمني كاركنان و محيط زيست مي شود. عدم كاليبراسيون مي تواند منجر به بروز خطرات و حوادث ناگوار شود. ·كاهش هزينه ها با كاليبراسيون در صنعت، مي توان هزينه هاي ناشي از خرابي زودرس را كاهش داد و به طور كلي، هزينه هاي ناشي از تعميرات در يك صنعت را به حداقل رساند. چرا كه كاليبراسيون به موقع تجهيزات، از خرابي زودرس آنها جلوگيري مي كند، اما اگر كاليبراسيون به موقع انجام نشود و يا پشت گوش انداخته شود، مي تواند موجب خرابي تجهيزات، افزايش هزينه هاي تعميرات و نگهداري آن ها شود. ·افزايش راندمان اگر بخواهيم بگوييم كدام گازها در صنعت بيشترين كاربرد را دارند، حتما گاز كاليبراسيون يكي از آنها خواهد بود و يكي از مهمترين دلايل اين است كه با كاليبراسيون در صنعت، مي توان راندمان كاري را بهبود بخشيد. در واقع تجهيزات كاليبره شده، اطلاعات دقيقي را ارائه مي دهند كه در بهينه سازي فرآيندهاي صنعتي مورد استفاده قرار مي گيرند. ·انطباق با مقررات بسياري از صنايع ملزم به رعايت قوانين و مقرراتي هستند كه كاليبراسيون و اندازه گيري دقت و كيفيت دوره اي تجهيزات را ضروري مي كند. وجود چنين مقرراتي در افزايش كيفيت و راندمان كاري موثر بوده و مي تواند خطرات ناشي از خرابي هاي احتمالي و يا افزايش هزينه تعميرات و نگهداري را كاهش دهد. اگر صنعتي قوانين و مقررات منطبق با كاليبراسيون دوره اي را از دست دهد، ممكن است منجر به جريمه و يا حتي تعطيلي واحد صنعتي شود. انواع تجهيزات كاليبراسيون فشار در صنعت فشارسنج ها يكي از پركاربردترين تجهيزات براي كاليبراسيون و اندازه گيري فشار در صنعت هستند. فشارسنج هاي مختلفي وجود دارند كه مي توانند اندازه گيري فشار در صنايع مختلف را با نمايش خروجي هاي متنوع، انجام دهند. استفاده از فشارسنج ها باعث مي شود از عملكرد مناسب ابزارها مطمئن شويم و همچنين بتوانيم به طور دوره اي، فشار دستگاه هاي صنعتي مختلف را اندازه گيري كنيم. اين كار مي تواند از بروز خرابي در تجهيزات پيشگيري كند. انواع فشارسنج هايي كه در صنعت و آزمايشگاه ها مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از: مانومتر: مانومترهاي مكانيكي مي توانند فشار را در واحدهاي مختلف Psi، Pa و يا Bar اندازه گيري كنند. اين دستگاه ها اغلب داراي نشانگرهايي از نوع ديجيتال و يا آنالوگ هستند. مبدل فشار: يكي ديگر از تجهيزاتي كه براي كاليبراسيون فشار در صنايع مورد استفاده قرار مي گيرد، مبدل فشار است. اين مبدل مي تواند سيگنال هاي الكتريكي را به فشار تبديل كند و به صورت ديجيتال يا آنالوگ، در خروجي دستگاه نمايش دهد. ترانسميتر فشار: ترانسميترها نيز نوعي مبدل فشار هستند كه يك ماژول براي تنظيم و تقويت سيگنال الكتريكي دارند. با توجه به نوع و كاربرد آن، اطلاعات خروجي مي تواند به صورت ولتاژ 5 يا 10 ولت و ....، جريان 0 تا 20 ميلي آمپر يا 4 تا 20 ميلي آمپر و يا به شكل فركانس به نمايش در بيايد. انواع روش هاي كاليبراسيون در صنعت انواع روش هايي كه براي اندازه گيري دما يا فشار در صنعت مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از: كاليبراسيون نقطه اي: در اين روش از كاليبراسيون، يك نقطه از محدوده اندازه گيري تجهيزات انتخاب شده و به كمك ابزارهاي مختلفي، كاليبره مي شود. كاليبراسيون چند نقطه اي: در اين روش، چند نقطه در قسمت هاي مختلفي از تجهيزات و محدوده اندازه گيري آن ها انتخاب شده و در نهايت، كاليبره مي شود. كاليبراسيون كامل: در كاليبراسيون كامل تمام نقاط و محدوده اندازه گيري، با استفاده از تجهيزات كاليبراسيون اندازه گيري و كاليبره خواهند شد. فرايند كاليبراسيون در صنعت چگونه است؟ اولين قدم براي كاليبراسيون صنعتي، انتخاب استاندارد مرجع است. مرجعي كه انتخاب مي كنيد بايستي داراي دقت و صحت بالايي باشد و به عنوان مرجعي معتبر شناخته شود. سپس در قدم دوم، بايستي نوع تجهيزات را انتخاب كنيد. انتخاب تجهيزات به صنعت شما و همچنين دستگاه هاي مورد استفاده بستگي دارد. بعد از انتخاب دستگاه، بهتر است تا آن را تنظيم كنيد و به روش نقطه اي، چند نقطه اي يا حتي كامل، اندازه گيري را شروع كنيد. در نهايت براي آنكه تمام فرآيند كاليبراسيون صنعتي مطابق با استاندارد پيش برود، توصيه مي شود تا مقادير بدست آمده را مستند كنيد و به كارفرمايان صنعت تحويل دهيد. 6 مزيت كاليبراسيون در صنعت دلايل اهميت كاليبراسيون در صنعت، مي تواند مزاياي آن نيز باشد. 6 مزيتي كه منجر به استفاده از كاليبراسيون در صنعت مي شود عبارتند از: افزايش دقت و صحت اندازه گيري ها بهبود كيفيت محصولات انطباق با مقررات كاهش هزينه ها افزايش راندمان افزايش ايمني كاليبراسيون در صنعت يكي از مهم ترين فرآيندهاي صنعتي است كه مزاياي متعددي از قبيل افزايش راندمان و كاهش هزينه ها را با خود به همراه دارد. با كاليبراسيون دوره اي تجهيزات و اندازه گيري معيارهايي نظير دما و فشار، مي توان از دقت و صحت داده هاي جمع آوري شده، كيفيت محصولات، ايمني كاركنان و محيط زيست، راندمان و انطباق با مقررات اطمينان حاصل كرد.