دو هزار دستگاه اتوبوس برقي به ناوگان حمل ونقل عمومي تهران مي پيوندند

«مهدي چمران»، رئيس شوراي شهر تهران، در حاشيه دويست و بيست و چهارمين جلسه شوراي شهر تهران، از اضافه شدن دو هزار دستگاه اتوبوس برقي به ناوگان حمل ونقل عمومي پايتخت طي سال 1403 خبر داد. رئيس شوراي شهر تهران در گفت وگو با خبرگزاري هاي داخلي، بر ورود اتوبوس هاي جديد به سيستم حمل ونقل عمومي شهر تهران در سال 1403 تأكيد كرد. علاوه براين، تعداد واگن هاي مترو نيز طي سال جاري افزايش خواهد يافت. چمران در گفت وگو با خبرگزاري ايسنا گفت: «قرارداد 2000 دستگاه اتوبوس برقي بسته شده است و اميدواريم امسال شاهد ورود اتوبوس هاي برقي باشيم.» اتوبوس برقي پايتخت؛ ايراني يا چيني؟ معروف ترين اتوبوس برقي توليد داخل تاكنون، اتوبوس الكتريكي آتروس از ايران خودرو ديزل است. طي نيمه دوم 1402، خط توليد اتوبوس آتروس به بهره برداري رسيد. شهرداري كرج تاكنون از اين اتوبوس استقبال كرده و چند دستگاه از آن را براي استفاده در اين كلانشهر خريداري كرده است. اين اتفاق درحالي رخ مي دهد كه شهردار و شوراي شهر تهران، خريد اتوبوس برقي چيني را توجيه پذير دانسته اند. چمران در اظهارات خود به برند و مبدأ اتوبوس هاي برقي آتي پايتخت اشاره اي نكرده است؛ بااين حال، بعيد نيست كه منظور او اتوبوس هاي برقي چيني باشد. به جز ايران خودرو ديزل، شركت عقاب افشان نيز با همكاري گروه مپنا اتوبوس الكتريكي ديگري را به توليد رسانده است. اتوبوس برقي شوراي شهر تهران تصميم گرفته واگن هاي جديد متروي تهران را از چين خريداري كند. اين اتفاق درحالي رخ مي دهد كه نهادها و دستگاه هاي مختلف بايد از توليد داخل حمايت كنند. ازاين رو وزارت كشور جلوي واردات واگن هاي جديد مترو از چين را گرفته است. بااين حال، مهدي چمران اعتقاد دارد كه اين مشكل حل خواهد شد و واگن هاي چيني وارداتي به مترو تهران خواهند پيوست. او در بخشي از مصاحبه با خبرگزاري ها گفت: «اميدواريم با ورود وزير كشور شاهد ورود نخستين محموله از واگن ها باشيم و چنانچه اين مشكل برطرف نشود، زمان را از دست مي دهيم.»