پايان رابطه عاشقانه زهرا گونش و فوتباليست معروف

پايان رابطه عاشقانه زهرا گونش و فوتباليست معروف به گزارش سيتنا، زهرا گونش ملي پوش واليبال تركيه كه با بركه اوزر دروازه بان ايوپ اسپور رابطه داشت، سرانجام پس از گذشت حدود 6 ماه قطع رابطه كردند. دليل جدايي اين دو چهره مشهور ورزش تركيه سرعت زياد و برنامه هاي فشرده شغلي اعلام شده چرا كه هر دوي آن ها نمي توانستند زمان كافي را براي روابط خود اختصاص دهند. بر اساس ادعاي مهمت اوستونداغ، نويسنده روزنامه حريت، زهرا گونش و بركه اوزر تصميم گرفته اند بيش تر روي حرفه خود تمركز كنند. اين خبرنگار در خصوص جدايي گونش و اوزر نوشت: اين دو ورزشكار موفق تصميم گرفتند تمام توان خود را صرف تمرينات و مسابقات پيش رو كنند تا در رشته هاي واليبال و فوتبال بيش از پيش بالا بروند. خبر جدايي زهرا گونش و بركه اوزر هواداران هر دو ورزشكار را ناراحت كرد. بسياري از كاربران شبكه هاي اجتماعي با انتشار اين خبر ابراز ناراحتي كردند.