استوري تلخ زهرا داوودنژاد براي فوت برادرش

استوري تلخ زهرا داوودنژاد براي فوت برادرش به گزارش سرويس وبگردي سيتنا، زهرا داوودنژاد در اين استوري ها براي برادرش، مادر بزرگ و مادر مرحومش پيام هايي داشت و كنار اين پيام ها، براي پدرش هم نوشت و غم خود را نسبت به حال روز پدرش ابراز كرد. استوري تلخ زهرا داوودنژاد براي فوت برادرش