چهره خبرساز فوتبال ايران شخصاً پيام داد؛ عذرخواهي مي كنم!

چهره خبرساز فوتبال ايران شخصاً پيام داد؛ عذرخواهي مي كنم! به گزارش سيتنا، عباس راكي، داور جنجالي فوتبال خوزستان پس از كشمكشي كه با رئيس هيئت فوتبال استان خوزستان داشت در نهايت با حضور در كميته اخلاق اين پرونده را بست. اين داور ايذه اي گفت: «در كميته اخلاق هيئت فوتبال خوزستان حاضر شدم و موارد را با مسئول اين كميته مطرح كردم و در نهايت موضوع به خير و خوشي خاتمه پيدا كرد. از همين جا اعلام مي كنم كه اگر باعث رنجيدن كسي شده ام از او عذرخواهي مي كنم.» راكي پيش تر بابت اين اختلافات و شكايت طالقاني حكم محروميت 6ماهه دريافت كرده بود و حالا بايد ديد با حل شدن اين اختلافات او چه زماني به داوري برمي گردد.