دردسر بزرگ مدافع سابق بارسا؛ احتمال بازداشت جرارد پيكه!

دردسر بزرگ مدافع سابق بارسا؛ احتمال بازداشت جرارد پيكه! به گزارش سيتنا، ميگل آنخل گالان، رئيس مدارس مربيگري فوتبال اسپانيا، از جرارد پيكه به عنوان فردي اشاره كرده است كه مي تواند به دليل تخلفات ادعايي در سوپرجام اسپانيا مورد بازجويي قرار گيرد. از سال 2020 با طرح پيشنهادي پيكه و شركت تحت مالكيت او، سوپرجام اسپانيا با سود مالي فراوان به عربستان منتقل شد و گفته مي شود روبيالس و پيكه با اين انتقال به سود فوق العاده اي رسيده اند. امروز روبيالس به محض ورود به خاك اسپانيا بازداشت و بعد از تفهيم اتهام آزاد شد. از او چندين شكايت شده كه يكي به همين مورد اختصاص دارد. به نظر مي رسد به زودي بايد منتظر شكايت از جرارد پيكه نيز باشيم.