مردم جهان براي مبارزه با رژيم صهونيستي چك سفيد امضا مي دهند

مردم جهان براي مبارزه با رژيم صهونيستي چك سفيد امضا مي دهند تهران-ايرنا- دبير بين الملل اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل گفت: وقتي مردم در چنين روزي در خيابان ها جمع مي شوند و نفرت و انزجار خود را از اسرائيل اعلام مي كنند، در واقع به حاكمان خود مي گويند، چك سفيد امضا مي دهيم كه شما هر واكنشي نسبت به اين موجوديت انجام بدهيد، پاي كار هستيم. «علي محمولي» در گفت وگو با خبرنگار ايرنا، درباره اهميت راهپيمايي روز قدس امسال، گفت: روز قدس امسال نسبت به سال هاي گذشته، از اهميت بسياري برخوردار است كه چند دليل دارد. تا امروز، قريب به 6 ماه از شروع تجاوز رژيم وحشي صهيونيستي به باريكه غزه مي گذرد و حدود 40 هزار نفر كه غالباً زن و كودك هستند، در حملات رژيم به شهادت رسيدند و عدد قابل توجهي است. بخصوص اينكه چشم پوشي رژيم صهيونيستي از برخي اقدامات، نشان دهنده وحشت اين رژيم است كه به زوال و نابودي نزديك شدند. وي اضافه كرد: با توجه به اين موارد و جنايت بي پاياني كه رژيم صهيونيستي مرتكب شده است، انتظار مي رود تظاهرات در دفاع از مردم فلسطين و عليه رژيم صهيونيستي، در همه جاي جهان، از تهران گرفته تا لندن و نيويورك برگزار شود. دبير بين الملل اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل با بيان اينكه روز قدس اين امكان را مي دهد تا دوباره شور، انرژي و حمايت ها نسبت به فلسطين، زنده شود، تصريح كرد: ذاتاً چنين اقدامي باعث همدلي بيشتر بين مردم و جامعه مي شود و اثرات مثبت فرهنگي و اجتماعي زيادي دارد، به ويژه اينكه اين مساله يك موضوع ديني تلقي مي شود و فقط محدود به حوزه اجتماعي و فرهنگي نيست و وابسته به افكار و عقايد ايرانيان است. محمولي گفت: از طرف ديگر، با توجه به حملات چند ماه گذشته كه با ترور شهيد سيد رضي موسوي و شهيد اميدوار شروع شد و به ترور شهيدان زاهدي و حاجي رحيمي در حمله رژيم صهيونيستي به كنسولگري ايران در دمشق ختم شد، دوباره آتش انتقام را در دل مردم زنده و زياد كرده است؛ با اين تفاوت كه اين بار نفرت جمعي اي كه در وجود تك تك مردم و افراد در جبهه مقاومت جمع شده است، اين روز قدس را يك روز تاريخي و به ياد ماندني خواهد كرد. بايد امسال، اين راهپيمايي در رسانه ها با حداكثر توان و واقع گرايي محض پوشش داده شود. وي يادآور شد: برخي رسانه هاي خارجي اين موارد را تقطيع مي كنند و جلوي پوشش كامل آن گرفته مي شود. اگر راهبردهاي رسانه اي را دقيق دنبال كنيم، مي توانيم سانسور شديدي كه حول رسانه و اخبار مقاومت است را بشكنيم. بنابراين، به جز واقع گرايي و پوشش حداكثري، بايد با راهبرد و هوشمندي كامل عمل كنيم تا روز قدس امسال كه با شكوه و جمعيت بالا برگزار مي شود، ضريب بالايي كه مستحق آن است را در رسانه ها بگيرد و پيام خود را برساند. دبير بين الملل اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل با بيان اينكه روز قدس، صرفا روز همبستگي با ملت فلسطين نيست، اظهار كرد: روز قدس، روز اعلام انزجار ملت هاي مسلمان از رژيم صهيونيستي است. ما به خاطر جنگ اخير از رژيم صهيونيستي متنفر نشديم، ما عقبه و تاريخچه آن را ديده ايم و ريشه هاي آن را مي شناسيم. طبيعتا روز قدس، روز اعلام انزجار از كليت استكبار و شيطاني است كه در منطقه ما حضور دارد. محمولي خاطرنشان كرد: وقتي مردم در چنين روزي در خيابان ها جمع مي شوند و نفرت و انزجار خود را از كليت اين موجوديت خبيث اعلام مي كنند، در واقع به حاكمان خود اعلام مي كنند، چك سفيد امضا مي دهيم كه شما هر واكنشي نسبت به اين موجوديت انجام بدهيد، پاي كار هستيم و از شما دفاع مي كنيم. وي در تبيين اهميت روز قدس امسال، افزود: با توجه به حمله تروريستي رژيم صهونيستي به سركنسولگري ايران در دمشق، حضور مردمي در روز قدس، دست حاكمان كشورهاي اسلامي، نظام و جبهه مقاومت را پُر مي كند و به آنها اجازه مي دهد كه اگر قرار است انتقامي گرفته شود، سنگين تر باشد و دشمن را حسابي پشيمان كند. دبير بين الملل اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل گفت: سخنان رهبر انقلاب در چند وقت اخير حول محور فلسطين وجود دارد كه بايد تبيين شود تا روز قدس به جز تجمع مردمي و اعلام انزجار، روزي باشد كه مردم با آگاهي كامل در خيابان ها گام برمي دارند و افكار خود را عليه استكبار جهاني و صهيونيستي اعلام مي كنند. بيشتر بخوانيد وحيدي: اجماع جامعه جهاني براي ترسيم نقطه پايان رژيم صهيونيستي ضروري است وحيدي: اجماع جامعه جهاني براي ترسيم نقطه پايان رژيم صهيونيستي ضروري است انگيزه حضور مردم در روز قدس با جنايات صهيونيست ها بيشتر شد؛ حمايت از غزه جناحي نيست انگيزه حضور مردم در روز قدس با جنايات صهيونيست ها بيشتر شد؛ حمايت از غزه جناحي نيست