سعيد شهبازي مدير روابط عمومي بانك ملت شد

سعيد شهبازي به عنوان مديركل دفتر مديريت و روابط عمومي اين بانك منصوب شد. به گزارش برداشت روز،  به نقل ازروابط عمومي بانك ملت، در حكمي از سوي دكتر فرشيد فرخ نژاد مديرعامل بانك ملت، سعيد شهبازي به عنوان مديركل دفتر مديريت و روابط عمومي اين بانك منصوب شد. سعيد شهبازي دانش آموخته رشته روابط عمومي و علوم ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبايي است و 15 سال سابقه فعاليت در حوزه روابط عمومي شبكه بانكي را در كارنامه دارد و پيش از اين مدير كل روابط عمومي و همكاري هاي بين الملل بانك كشاورزي بوده است. وي همچنين داراي سوابق فعاليت در رسانه هاي حوزه اقتصادي و بانكي به عنوان خبرنگار، سردبير و مدير مسئول است.