چرا مورچه هاي ملكه فرزندانشان را مي خورند؟

غزل اميري وقتي ملكه ي مورچه هاي سياه باغچه متوجه مي شود كه بچه هايش بيمار هستند، آن ها را مي خورد تا بيماري به ساير اعضاي لانه سرايت نكند. اما محققان مي گويند ممكن است اين تنها دليل براي توجيه فرزندخواري در ملكه ي مورچه ها نباشد. تحقيقات نشان مي دهد كه ملكه ي هم نوع خوار ممكن است بهترين مادر دنيا نباشد، اما اين استراتژي به عنوان راهي مؤثر براي محافظت از قلمروي حكومت او به كار مي رود. اين يافته ها بينشي را در مورد تكامل «هم نوع خواري فرزندي» ارائه مي دهد؛ عملي كه در آن فردي بالغ از يك گونه، تمام يا بخشي از اعضاي جوان گونه يا فرزندان خودش را مي خورد. به گزارش نيوساينتيست، مورچه ها و ديگر حشرات اجتماعي ساكن در كلوني ها، با جداسازي كارگران در هنگام بيماري يا حذف هم لانه هاي آلوده، از گسترش بيماري در خانه جلوگيري مي كنند. فلين بيزل و كريستوفر پال از دانشگاه آكسفورد مي نويسند اين وظايف به عنوان «مصونيت اجتماعي» شناخته شده هستند. اما مورچه هاي ملكه به تنهايي كلوني تشكيل مي دهند، پس چگونه مي توانند از لانه در برابر بيماري ها دفاع كنند؟ ملكه ها مي توانند عفونت را تشخيص بدهند و مبتلاها را جداسازي كنند بيزل و پال براي يافتن پاسخ اين سؤال، مورچه هاي ملكه ي سياه باغچه يا مورچه هاي سياه معمولي (Lasius niger) را كه به تازگي جفت گيري كرده بودند، جمع آوري كرده و به آزمايشگاه بردند. هنگامي كه مورچه ها شروع به تخم گذاري كردند و كلوني هاي نوپا به وجود آوردند، محققان لاروها را از ملكه ها دور كردند و تعدادي از آن ها را در معرض هاگ هاي قارچ كشنده ي متاريزيوم قرار دادند كه لانه ي مورچه هاي وحشي را آلوده مي كند. پس از اينكه لاروها به عفونت هاي كشنده اي مبتلا شدند كه هنوز واگيردار نبود، تيم تمام لاروها را به مادرانشان بازگرداندند. ملكه ها 92 درصد از بچه هاي بيمار خود را خوردند، اما فقط 6 درصد از لاروهاي غير آلوده خورده شدند. بدين معني كه ملكه ها مي توانند عفونت را تشخيص بدهند و اعضاي آلوده را جدا كنند. مبتلانشدن به عفونت نيز مي تواند عواقب فاجعه باري داشته باشد. وقتي تيم كلوني ها را در معرض جسدهاي بسيار عفوني لاروهايي قرار دادند كه حاوي جوانه هاي قارچ هاي هاگ زا بودند، حتي با وجود پاشيدن سم اسيدي و ضدميكروب روي اجساد، همه ي نوزادان مردند و فقط 20 درصد از ملكه ها زنده ماندند. با وجود تمام اين خطرات، به نظر مي رسد ملكه هايي كه لاروهاي آلوده ي خود را مي خورند، در حال دوري كردن از ضرر و زيان بيشتر هستند. به گفته ي محققان، ملكه ها ممكن است سم ضدميكروب خود را ببلعند تا روده شان را با هاگ هاي قارچي ناسازگار كنند. محققان بر اساس مشاهدات قبلي مورچه هاي كارگر در حال بلعيدن زهر و مشاهده ي ملكه هايي كه دهانه ي غدد سمي خود را تميز مي كنند، به اين نتيجه رسيده اند. بيشتر بخوانيد چه عاملي مورچه ها را به سرباز يا آذوقه جمع كن تبديل مي كند؟چه عاملي مورچه ها را به سرباز يا آذوقه جمع كن تبديل مي كند؟28 شهريور 02 مطالعه '3 نوعي مورچه براي تبديل شدن به ملكه، مغز خود را كوچك مي كندنوعي مورچه براي تبديل شدن به ملكه، مغز خود را كوچك مي كند29 فروردين 00 مطالعه '4 سباستين استاكمير از دانشگاه تنسي ناكسويل مي گويد اگر ملكه آلوده بشود و بميرد، كلوني هم مي ميرد، زيرا او تنها عضو بارور در كلوني است. بنابراين، منطقي است كه استراتژي تكامل يافته براي مقابله با بيماري، بر مبناي بقاي ملكه استوار باشد. ملكه ها با خوردن بچه هاي بيمار، منابع كالري را بازيافت مي كنند خوردن نوزادان بيمار فوايد ديگري نيز دارد. محققان دريافتند ملكه هايي كه بچه هاي بيمار خود را خوردند، 55 درصد بيشتر از ملكه هايي كه بچه هايشان را نخوردند، تخم گذاري كردند. اين نتيجه گيري نشان مي دهد كه ملكه ها با خوردن بچه هاي بيمار، منابع كالري را بازيافت كرده بودند. محققان استدلال مي كنند كه اين مزيت، علاوه بر حذف خطر ابتلا به بيماري، ممكن است نشان بدهد كه فرزند خواري مي تواند در برخي گونه ها تكامل يابد. ژوئل مونيه از دانشگاه تور در فرانسه گمان مي كند فرزنداني كه پس از خورده شدن خواهران و برادران بزرگ ترشان از تخم بيرون مي آيند، داراي سيستمي ايمني هستند كه محافظت بهتري در برابر عفونت قارچي ارائه مي دهد. اگر اين فرض صحت داشته باشد، اثبات آن مي تواند «مزاياي دوگانه ي» فرزند خواري را هم براي مادر و هم براي ديگر فرزندان آشكار كند. يافته ها نشان مي دهد كه رفتار لازم براي مراقبت از اعضاي جوان گونه و محافظت از كلوني در برابر بيماري ها در كلوني هاي نوپا، با يكديگر همپوشاني دارند. در نتيجه، بيزل و پال استدلال مي كنند كه رفتار پيشگيري كننده از بيماري در مورچه هاي كارگر ممكن است از تمايل متداول والدين به مراقبت كه در بسياري از انواع حشرات مشاهده مي شود، تكامل يافته باشد. يافته هاي مطالعه در پايگاه داده بايوآركايو موجود است.