رصد مهاجران مجرم با ساعت هاي هوشمند در انگليس

دولت انگليس به زودي از ساعت هاي هوشمند براي رصد مهاجراني كه به جرائم محكوم شده اند، استفاده مي كند. به گزارش انگجت، اين اقدام احتمالا از پاييز امسال اجرايي خواهد شد. به نوشته نشريه گاردين افرادي كه مجبور به استفاده از چنين ساعت هاي هوشمندي مي شوند، بايد طي روز از خود عكس بگيرند و موقعيت شان ساعت به ساعت رديابي مي شود. عكس هاي ثبت شده با نمونه هاي فايل هاي موجود در وزارت كشور انگليس مقايسه مي شود. اگر سيستم هاي دولتي نتوانند هويت فرد را تاييد كنند، بايد كنترل عكس به طور دستي انجام شود. در طرح ها وزارت كشور و وزارت دادگستري انگليس، عكس ها همراه نام مهاجران، مليت و تاريخ تولد آنها به مدت 6 سال ذخيره مي شود. اين قوانين فقط شامل افرادي با مليت خارجي مي شود كه به جرائمي محكوم شده بوده اند. طبق گزارش ها دولت انگليس بقيه مهاجران مانند پناهجويان را با اين شيوه رصد نمي كند. در ماه مي دولت انگليس قراردادي 6 ميليون پوندي با يك شركت به نام «بادي ليميتد» امضا كرد تا دستگاه هاي الكترونيكي غير مجاز را تحت «سرويس رديابي ماهواره اي وزارت كشور» براي رديابي گروه هاي خاص مجهز كند. در متن قرارداد آمده است: يك دستگاه نامناسب روشي متناسب تر براي رديابي گروه هاي خاص در بازه هاي زماني طولاني است. دستگاه هاي غيرمجاز، ابزارهايي هستند كه از بدن فرد جدا مي شوند اما از او مي خواهند در فواصل زماني خاصي داده هاي بيومتريك روزانه را ارسال كند. وزارت كشور انگليس به طور واضح اعلام نكرده از ساعت هاي هوشمند با قابليت شناسايي چهره براي رديابي مجرمان مهاجر استفاده مي كند. اما يك سخنگو به نشريه گاردين اعلام كرده اين وزارتخانه به زودي يك دستگاه قابل حمل بيومتريك ارائه مي كند كه همراه مچ بندهاي پا به كار مي رود.