ثروتمنديم و از رئال مادريد بازيكن مي گيريم!

ثروتمنديم و از رئال مادريد بازيكن مي گيريم! به گزارش سيتنا، مرتضي منصور، مدير تيم الزمالك مصر قصد دارد با افزايش اعضاي رسمي هواداري اين باشگاه و پتانسيل مالي اين كار، با رئال مادريد رقابت كند. او كه در سال 2021 براي پنجمين بار رئيس الزمالك شده با بيان خبر ساخت ورزشگاه جديد اين تيم و استفاده از ظرفيت مالي اعضاي جديد ادعا كرد: ما به ثروتمندترين باشگاه در مصر تبديل خواهيم شد و مي توانيم با هر بازيكني قرارداد امضا كنيم. حتي اگر آن بازيكن در رئال مادريد بازي كند!