مهاجم 64 ميلياردي در راه پرسپوليس

مهاجم 64 ميلياردي در راه پرسپوليس به گزارش سيتنا، از روز گذشته برخي از رسانه هاي خارجي از توافق باشگاه پرسپوليس با يورگن لوكاديا مهاجم هلندي خبر دادند. سايت «ترانسفرماركت» ارزش اين بازيكن 28 ساله هلندي را 2 ميليون يورو (بيش از 64 ميليارد تومان) ارزيابي كرده است. با نگاه به پروفايل اين بازيكن هلندي متوجه مي شويد در تيم هاي متوسط بوندس ليگا مثل هوفنهايم و بوخوم بازي كرده و همچنين در ليگ انگليس براي برايتون نيز به ميدان رفته است. بيشترين ارزش اين بازيكن در سال 2019 بوده وقتي است كه به هوفنهايم منتقل شده و ارزش اين بازيگن هلندي در آن زمان 12 ميليون يورو بوده است. طبق گزارش سايت «ترانسفر ماركت» 70 درصد پروسه انتقال مهاجم هلندي به پرسپوليس انجام شده است. اين بازيكن در شرايط كنوني بازيكن آزاد است. در صورت انتقال اين بازيكن به ليگ ايران با ارزش ترين بازيكن ليگ برتر ايران لقب مي گيرد.