مينگ چي-كو: اپل توليد آيفون 14 را بطور همزمان در هند و چين آغاز مي كند

به تحليلگر اپل، اين كمپامي حداقل يكي از گوشي‌هاي سري آيفون 14 را همزمان در چين و هند توليد خواهد كرد.