واكنش نماينده مجلس به اختلال هاي اينترنت: وزارت ارتباطات در اجراي تكاليفش ناتوان است

عليرضا بيگي فعالسازي قابليت Safe Search براي تمام ايراني‌ها را سلب حقوق مردم دانست.