قرض از بازار اوراق بهادار براي دانش بنيان ها ممكن شد

قرض از بازار اوراق بهادار براي دانش بنيان ها ممكن شد اقتصاد ايران: مدير طراحي و توسعه ابزارهاي سرمايه گذاري در صندوق نوآوري و شكوفايي رياست جمهوري گفت:اين صندوق آمادگي دارد تسهيلات مربوط به صكوك نوآوري را بيش از گذشته به دانش بنيان ها ارائه كند. به گزارش خبرگزاري اقتصادايران،سياوش صميمي گفت: «صكوك» يك ابزار تأمين مالي مبتني بر قرض از بازار اوراق بهادار است كه بر پايه قرادادهاي اسلامي تعريف شده است و بنگاه هاي اقتصادي حائز صلاحيت مي توانند با انتشار اين اوراق در جهت تأمين مالي طرح ها، خريد دارايي يا تأمين نقدينگي مورد نياز اقدام كنند. مدير طراحي و توسعه ابزارهاي سرمايه گذاري در صندوق نوآوري و شكوفايي رياست جمهوري ادامه داد: به اين شكل كه اين تأمين مالي مي تواند مبتني بر قراردادهايي نظير اجاره، استصناع، منفعت، مرابحه، مضاربه و نظاير آن صورت پذيرد. وي افزود: شركت متقاضي منابع كه اصطلاحاً در اين روش به آن باني انتشار صكوك اطلاق مي شود، مي تواند يك شركت بورسي يا غير بورسي باشد، به اين معني كه اهميتي ندارد سهام آن شركت در يكي از بازارهاي رسمي سهام پذيرش شده يا هنوز به آن مرحله نرسيده است؛ ليكن آن شركت مي تواند منابع مورد نياز خود را از طريق انتشار صكوك در بازارهاي اوراق بهادار بدست آورد. اگر باني انتشار اوراق يك شركت دانش بنيان باشد اصطلاحاً به صكوك منتشر شده توسط وي صكوك نوآوري گفته مي شود. به گفته صميمي، انتشار اين اوراق نيازمند حضور يك سري اركان است كه بدون حضور اين اركان يا سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه انتشار را نخواهد داد يا به سختي اين موضوع ميسر خواهد شد. مدير طراحي و توسعه ابزارهاي سرمايه گذاري در صندوق نوآوري و شكوفايي رياست جمهوري گفت: اين اركان شامل متعهد پذيره نويس، ركن بازار گردان و ركن ضامن است كه هريك وظايف خاص خود را بر عهده دارند و سازمان بورس اين اركان را به قصد تسهيل در تأمين منابع مالي مورد نياز، نقدپذير بودن از طريق شكل دهي به بازار معاملات ثانويه و تضمين پرداخت و بازپرداخت سود و اصل مبالغ قرض گرفته شده در مواعيد اعلامي تعيين كرده است. وي افزود: اقدام صندوق نوآوري و شكوفايي جهت بهره مندي شركت هاي دانش بنيان از اين ظرفيت و اين ابزار اينگونه تعريف شده كه نقش «ركن ضامن» را بر عهده بگيرد؛ در واقع صندوق ضامن بازپرداخت اصل و فرع مبالغي مي شود كه شركت دانش بنيان از بازار دريافت مي كند. پذيرش ساير اركان چون براي نهادهاي مالي فعال در بازار سودآور است، اصولاً به بخش خصوصي واگذار شده و نيازي به پذيرش آن ها توسط صندوق نوآوري وشكوفايي نيست و اصولاً ميان نهادهاي مالي براي قبول آن ها رقابت شكل مي گيرد. مدير طراحي و توسعه ابزارهاي سرمايه گذاري در صندوق نوآوري و شكوفايي رياست جمهوري تاكيد كرد: صندوق نوآوري و شكوفايي تا پيش از ابلاغ قانون جهش توليد دانش بنيان (مصوب 31 ارديبهشت ماه توسط مجلس شوراي اسلامي و ابلاغ شده توسط رئيس جمهور محترم در تاريخ 3 خردادماه سالجاري) اجازه پذيرش جايگاه ركن ضامن شركت هاي دانش بنيان را نداشت اما اكنون اين امكان فراهم شده است. وي با بيان اينكه مهم ترين خلاء و مانع براي انتشار صكوك كه شركت ها با آن درگير هستند يافتن ركن ضامن است كه اكنون با ورود صندوق نوآوري و شكوفايي، براي شركت هاي دانش بنيان اين موضوع رفع خواهد شد، افزود: ضامن شدن صندوق نوآوري و شكوفايي، براي شركت هاي دانش بنيان امكان قرض از طريق انتشار اوراق بدهي را در بازارهاي اوراق بهادار را بطور ويژه تسهيل مي كند. چرا كه اولاً قرار نيست صندوق همچون بانك ها وثايق ملكي و مسكوني جهت اين ضمانت دريافت كند و ترهين سهام شركت هاي دانش بنيان مورد پذيرش صندوق خواهد بود و ثانياً با وجود ركن ضامن، دغدغه سازمان بورس و اوراق بهادار جهت ريسك نكول اوراق رفع شده و موضوع تسريع و اجرايي مي گردد. به گفته وي، اصولاً مبالغي كه از اين طريق تأمين مي شود رقم هايي مابين 50 ميليارد تا 250 ميليارد تومان است؛ البته ممكن است شركت هاي بزرگ صنعتي رقم هاي بزرگ تري را تأمين مالي كرده باشند اما براي شركت هاي دانش بنيان و صندوق اين رقم حد معقول و مناسبي ارزيابي شده است. صميمي افزود: اصولاً شركتهاي بزرگ و به لحاظ مالي بلوغ يافته مي توانند از اين طريق تأمين مالي كنند. مدير طراحي و توسعه ابزارهاي سرمايه گذاري در صندوق نوآوري و شكوفايي رياست جمهوري با بيان اينكه پيش از ابلاغ قانون جهش توليد دانش بنيان، صندوق نواوري سعي داشت شركتهاي دانش بنيان را به استفاده از اين ابزار تأمين مالي هدايت كند؛ گفت: پيش از تصويب اين قانون يك شركت داروسازي را مورد حمايت قرار داديم. وي افزود: صندوق نوآوري بر اساس اين رديف حمايتي، متعهد شده كه مبلغي از هزينه هاي انتشار صكوك را تا سقف 50 ميليارد ريال به شركت ارائه كند تا وي بخشي از هزينه هاي انتشار اوراق از جمله كارمزد به بانك ضامن را پرداخت كند. به گفته مدير طراحي و توسعه ابزارهاي سرمايه گذاري در صندوق نوآوري و شكوفايي رياست جمهوري به، اين شركت داروسازي موفق شد رقم 300 ميليارد تومان را از طريق انتشار اوراق مرابحه تأمين مالي كند. وي افزود: ما در صندوق نوآوري و شكوفايي آمادگي داريم كه بلافاصله پس از ابلاغ مجوز مربوطه توسط (شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان) در جايگاه هيأت امناي صندوق نوآوري و شكوفايي نسبت به اجرايي سازي اين ابزار اقدام كنيم چرا كه پيرو دستور رئيس هيأت عامل صندوق، پيش از اين كليه مقدمات و فرايندهاي لازم در اين خصوص آماده شده و حتي چندين مورد بررسي و آماده اعلام به سازمان بورس است.