مخترع نوشت افزار آنتي باكتريال كارآفرين برتر شد

مخترع نوشت افزار آنتي باكتريال كارآفرين برتر شد اقتصاد ايران: چهاردهمين جشنواره كارآفرينان برتر استان تهران با حضور معاون اجرايي رئيس جمهور و استاندار تهران برگزار شد كه در اين رويداد مديرعامل شركت دانش بنيان عالي تحرير پارسيان به عنوان كارآفرين برتر حائز رتبه نخست شد. به گزارش خبرگزاري اقتصادايران ، چهاردهمين جشنواره كارآفرينان برتر استان تهران با حضور معاون اجرايي رئيس جمهور، استاندار تهران، معاونين و مديران كل وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاون صنايع عمومي وزارت صمت، رئيس و دبير كانون كارافريني كشور و مشاور وزير كشور، برگزار شد.  محسن منصوري در اين جلسه اظهار كرد: در حال حاضر جامعه فعال كارگري در استان تهران يك سرمايه كم نظير براي استان و حتي براي كشور به شمار مي رود.  وي افزود: حلقه هاي توليد در كشور متعدد و متكثر است و مهم ترين آن حضور نيروي زبده، مستعد و انقلابي است كه از اين قبيل نيرو ها كم نداريم.  استاندار تهران تصريح كرد: در تهران ظرفيت هاي خوب و قابل توجهي داريم و كارآفرينان و كارفرما هاي خلاق و مستعد بسياري در اين استان وجود دارد.  منصوري گفت: بايد از اين ظرفيت ها براي رفع مشكلات استان بهره ببريم و در اين مسير، همه جانبه از توليدكنندگان حمايت مي كنيم.  براساس اعلام دبيرخانه اين جشنواره، مهرداد عالي پور هريسي، مديرعامل شركت دانش بنيان و نانو فناور عالي تحرير پارسيان و بنيان گذار برند "پنتر" در صنعت نوشت افزار، در" بخش صنعت" بعنوان كارآفرين برتر، حائز رتبه اول شد. براساس اعلام دبيرخانه جشنواره، رويكرد انتخاب كارآفرينان برتر، بر مبناي شناسايي و معرفي بنگاه هايي است كه طي سه سال گذشته "نوآوري منجر به رشد بالا" داشته ­اند. در ادبيات جهاني كارآفريني، "بنگاه هايي با رشد بالا"، بنگاه هايي هستند كه از مسير نوآوري و خلاف قاعده­ مرسوم، به رشد بالا و پايدار در فروش، ميزان اشتغال و ارزش افزوده رسيده­ اند. در واقع اين بنگاه ­ها بيشترين سهم را در ايجاد ارزش افزوده براي كشور دارند و محرك ارتقاء بهره وري، نوآوري و نفوذ در بازارهاي بين المللي است. مهرداد عالي پور هريسي مديرعامل اين شركت، مخترع نوشت افزار آنتي باكتريال در سال 2018 در كشور مالزي موفق به اخذ جايزه برترين نوآوران (Excellent Innovators Awards) در كنگره توسعه كارآفريني جهان اسلام (MWEDA) و در سال 1398 موفق به اخذ تنديس سيمين سومين جشنواره صنعت سلامت محور كشور شده بود.