امنيت شبكه ملي اطلاعات به 70 درصد مي رسد

تا پايان سال؛ امنيت شبكه ملي اطلاعات به 70 درصد مي رسد اقتصاد ايران: مدير عامل شركت ارتباطات زيرساخت گفت: در خصوص پيشرفت امنيت در شبكه ملي اطلاعات حدود 42 تا 43 درصد پيشرفت داشته ايم وتداوم اين پيشرفت تا پايان سال 1401 به بالاي 70 درصد خواهد رسيد. به گزارش خبرگزاري اقتصادايران، لاجوردي معاون وزير، رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت و مشاور ويژه امنيت وزير در شبكه ملي اطلاعات كه صبح امروز در همايش كنفرانس ظرفيت شبكه ملي اطلاعات در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات سخن مي گفت؛ با اعلام اين مطلب افزود: تمامي فعاليت هاي شبكه ملي اطلاعات بر اساس سند قانوني موجود يعني سند تبيين الزامات شبكه ملي اطلاعات مصوب شوراي عالي فضاي مجازي مي باشد و تكاليف محوله در سند مشخص و گزارش فعاليت ها به مركز ملي فضاي مجازي ارائه خواهد شد. وي اضافه كرد: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در آذر ماه سال گذشته به منظور جلوگيري از موازي كاري ها و همچنين ايجاد نقطه كانوني متمركزومرتبط با مباحث امنيت شبكه ملي اطلاعات تصميم به تشكيل معاونت امنيت شبكه ملي اطلاعات در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات گرفت. خوشبختانه در امنيت شبكه ملي اطلاعات اعم از امنيت، سالم سازي، پدافند و مسائل ديگر در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات سرمايه گذاري خوبي صورت گرفته است به طوري كه بودجه اين بخش 10 برابر افزايش يافته است . مشاوره ويژه امنيت وزير در زمينه پروژه هاي امنيت شبكه ملي اطلاعات اضافه كرد: در خصوص پيشرفت امنيت در شبكه ملي اطلاعات حدود 42 تا 43 درصد پيشرفت داشته ايم وتداوم اين پيشرفت تا پايان سال 1401 به بالاي 70 درصد خواهد رسيد. لاجوردي پررنگ ترين موضوع در حوزه شبكه ملي اطلاعات را بحث امنيت دانست و تاكيد كرد: اقدام مهم در امنيت شبكه ملي اطلاعات را پيشگيري و مقابله با حوادث فضاي مجازي دانست. وي در خصوص بحث مجوزها در ارائه خدمات و فروش محصولات در حوزه امنيت كسب و كار گفت: در اين خصوص آيين نامه ارزيابي تجهيزات و محصولات حوزه افتا بازبيني شده است و با حضور متوليان اين حوزه و بخش خصوصي جلساتي برگزار شده است و آيين نامه آن به زودي با استفاده از نقطه نظرات كارشناسان اين حوزه جهت تسهيل كردن ارزيابي امنيتي محصولات بومي و الزام به ارزيابي پيشبيني به جاي پسبيني و تسهيل و سرعت عمل بيشتر در ارزيابي ها تدوين خواهد شد. لاجوردي مشاوره ويژه امنيت وزير در شبكه ملي اطلاعات اضافه كرد : در خصوص بومي سازي تجهيزات و محصولات از پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات خواسته شده ارزيابي هاي عملكردي تجهيزات را به صورت عمومي همانند بسياري از آزمايشگاه هاي بين المللي و بر اساس سامانه اي كه ايجاد خواهد شد، منتشر كند. مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت در خصوص امنيت خدمات ابري (security service)اظهار داشت: بحث امنيت خدمات ابري (security service) بسيار مهم و حياتي است كه داراي دو جنبه است كه يكي شركتهاي خصوصي كه در قالب MMSP مي توانند خدمات ارائه دهند و بخش ديگر نهادهاي حاكميتي است و درصدديم كه تا جايي كه حريم خصوصي حفظ شود خدمات اين بخش را نيز در اختيار بخش غيردولتي قرار دهيم . وي اضافه كرد: در حوزه جرايم فضاي مجازي، در اين حوزه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات همكاري هاي خوبي در خارج از اين وزارتخانه آغاز كرده به طور مثال در حوزه فيشينگ به واسطه همكاري بين اپراتورها، زيرساخت و پليس فتا انتقال اطلاعات بين اين 3 مجموعه انجام شده است كه از ارديبهشت امسال سامانه تشخيص خودكار فيشينگ راه اندازي شده است. دكتر لاجوردي در پايان بر نقش فرهنگ در حوزه امنيت اشاره كرد و افزود: در حوزه امنيت چنانچه بهترين نيروي انساني، فرآيند و تجهيزات را هم داشته باشي باز هم تضميني براي امنيت نيست بلكه منشاء امنيت فرهنگ است كه بايد به آن با اولويت نگاه شود.