انتصاب سرپرست مديريت روابط عمومي شركت فولاد خوزستان

انتصاب سرپرست مديريت روابط عمومي شركت فولاد خوزستان طي مراسمي از زحمات و تلاش هاي غلامرضا فروغي نيا تقدير بعمل آمد و محمد جامعي مدير حوزه دفتر مديرعامل با حفظ سمت به عنوان سرپرست مديريت روابط عمومي معرفي شد. افق سرمايه به نقل از پايگاه خبري هنرقلم، طي حكمي از سوي امين ابراهيمي مديرعامل شركت فولاد خوزستان، محمد جامعي به سمت سرپرست مديريت روابط عمومي شركت فولاد خوزستان منصوب شد و از زحمات و تلاش هاي شبانه روزي غلامرضا فروغي نيا طي دوران تصدي سمت مدير روابط عمومي با اعطاي لوح تقدير قدرداني بعمل آمد. مهندس ابراهيمي طي اين مراسم با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص “جهاد تبيين” و “ضرورت اميدآفريني” ، نقش روابط عمومي را در يك نقش كليدي و تاثيرگذار علي الخصوص در شرايط كنوني توصيف نمود و به همه معاونين و اركان شركت حمايت و استفاده از ظرفيت هاي روابط عمومي را تاكيد كردند.همچنين ايشان با قدرداني از زحمات غلامرضا فروغي نيا براي ادامه فعاليت ايشان در تصدي سمت سرپرست مديريت شركت كارگزاري ستاره جنوب از توابع شركت سرمايه گذاري توسعه فولاد جنوب آرزوي موفقيت كردند. انتهاي پيام/