اطلاعيه روابط عمومي شركت فولاد خوزستان

با توجه به انتشار مطالب اشتباه با عنوان "اصلاح شبكه فاضلاب شهرستان خواف توسط شركت سيميدكو از توابع فولاد خوزستان از محل مسئوليت هاي اجتماعي" ؛ اين شركت وظيفه خود مي داند در جهت تنوير افكار عمومي موارد ذيل را به استحضار مخاطبان گرامي برساند. اطلاعيه با توجه به انتشار مطالب اشتباه با عنوان "اصلاح شبكه فاضلاب شهرستان خواف توسط شركت سيميدكو از توابع فولاد خوزستان از محل مسئوليت هاي اجتماعي" ؛ اين شركت وظيفه خود مي داند در جهت تنوير افكار عمومي موارد ذيل را به استحضار مخاطبان گرامي برساند: 1. شركت سيميدكو واقع در شهرستان خواف استان خراسان رضوي با توليد ساليانه 2.5 ميليون تن كنسانتره و 2.5 ميليون تن گندله فولادي نقش اساسي در تامين پايدار مواد اوليه براي شركت فولاد خوزستان ايفا مي كند. (تامين بالغ بر 50درصد مواد اوليه شركت فولاد خوزستان) 2.ادامه حيات شركت سيميدكو بدون تامين آب مورد نياز عملاً غيرممكن است و اين مساله استمرار توليد و اشتغال در شركت فولاد خوزستان و كليه شركت هاي تابعه را با تهديد جدي مواجه مي كند. 3.در طرح هاي توسعه صنعت فولاد تامين آب مورد نياز اين صنعت از طريق تصفيه فاضلاب شهرها صورت مي گيرد. با توجه به نبود منابع تامين آب در مناطق كويري و مرزي، در سال 1398 شركت سيميدكو توانست با اقدام به موقع مطالعات و طرح توجيهي لازم را تهيه نموده و پس از طي رقابت با ساير شركت هاي رقيب موفق گردد براي تامين پايدار آب مورد نياز خط توليد (در آن منطقه كه از بي آبي شديد رنج مي برد) از ميان ساير شركت هاي بزرگ فولادي كشور، طرح پروژه فاضلاب شهرستان خواف را برنده و با سرمايه گذاري از رديف پروژه هاي بهره برداري و توسعه ، بودجه پروژه مذكور را تامين نمايد. 4. با توجه به بحران توليد مواد اوليه در كشور ؛ انجام اين پروژه آب مورد نياز كارخانه سيميدكو را به مدت 25 سال و در حقيقت پايداري توليد و اشتغال در شركت فولاد خوزستان طي همين مدت را ضمانت مي كند. 5. در همين راستا فولاد خوزستان تصميم به تامين بخشي از آب مورد نياز خود از تصفيه شرق اهواز نموده و طي مدت اخير، نشان داد كه علي رغم برخورداري از اسكله اختصاصي در رودخانه كارون رويكرد اجتماعي و زيست محيطي را بر رويكرد بنگاه داري و صنعتي مقدم مي داند. 6. لازم به ذكر است اين شركت مفتخر است كه طي سال جاري و سال گذشته ، مبلغ 1160 ميليارد تومان در قالب 22 پروژه بزرگ زيست محيطي سرمايه گذاري كرده كه برخي از آن ها با حضور مسئولين مربوطه به مردم شريف شهرستان هاي اهواز و كارون تقديم شده است. 7. اين شركت طي سال جاري و سال گذشته بالغ بر 500 ميليارد تومان تحت عنوان مسئوليت هاي اجتماعي به شهرستان هاي اهواز و كارون علي الخصوص شهرهاي حاشيه شركت خدمت رساني هاي گوناگون تقديم نموده است كه آن از جمله مي توان به : محروميت زدايي، مقابله با كرونا، حمايت از محرومان، حمايت از ورزش مناطق محروم، برنامه هاي متنوع فرهنگي ، ساخت جاده و ... اشاره نمود كه گزارشات تصويري و مكتوب آن ها در كانال رسمي شركت فولاد خوزستان قابل رويت مي باشد. در حال حاضر شركت فولاد خوزستان با هدف تامين پايدار مواد اوليه و توسعه محصولا ت اقدام به تملك شركتهاي معدني و راه اندازي خطوط به روز فولادي در كشور و استان خوزستان كرده است كه گزارشات تكميلي به زودي به اطلاع عموم مردم شريف خوزستان خواهد رسيد. اميد آن است به لطف خداوند متعال و با حمايت بيش از پيش مسئولان مربوطه و مردم شريف خوزستان اين شركت كه در گزند مستقيم دشمنان قسم خورده اين نظام مقدس است را ياري رسانده تا با دوري از هياهوهاي سياسي و رسانه اي بتوانيم گام هاي بلندتري در خدمت به اقتصاد كشور و اشتغال جوانان نخبه استان خوزستان برداريم. روابط عمومي شركت فولاد خوزستان