گوگل احتمالاً در آينده گوشي هايي با بدنه سراميكي توليد خواهد كرد

گوگل احتمالاً در آينده گوشي‌هايي با بدنه‌ سراميكي توليد خواهد كرد

طبق گزارشي جديد، به‌نظر مي‌رسد گوگل در آينده گوشي‌هاي جديدي از سري پيكسل را با بدنه‌ي سراميكي عرضه خواهد كرد.