پيام مدير روابط عمومي و امور مشتربان بانك صنعت و معدن به مناسبت روز خبرنگار

مدير روابط عمومي و امور مشتريان بانك صنعت و معدن طي پيامي روز خبرنگار را به فعالان عرصه رسانه تبريك گفت.

نوشته پيام مدير روابط عمومي و امور مشتربان بانك صنعت و معدن به مناسبت روز خبرنگار اولين بار در درآمد نيوز. پديدار شد.

]]>