اقدام پرريسك متا؛ چت بات هوش مصنوعي BlenderBot 3 در دسترس عموم قرار گرفت

چت بات متا كه بر اساس مدل‌هاي زباني بزرگ ساخته شده، مي‌تواند درباره هر موضوعي با كاربر حرف بزند و هوشمندانه به او پاسخ بدهد.