جوابيه روابط عمومي بيمارستان امام خميني (ره) اهواز در خصوص انتشار خبر قطعي برق بيمارستان در فضاي مجازي

جوابيه روابط عمومي بيمارستان امام خميني (ره) اهواز در خصوص انتشار خبر قطعي برق بيمارستان در فضاي مجازي بسمه تعالي با توجه به انتشار خبر قطعي برق بيمارستان امام خميني(ره) اهواز در فضاي مجازي و بعضي از رسانه ها به اطلاع مي رساند: در راستاي دستورالعمل هاي پدافند غيرعامل، هماهنگي عوامل شركت برق اهواز، تاكيد كارشناسان اين شركت در خصوص ايمن سازي فوري پست اصلي ورودي برق، تعويض كابل هاي اصلي فرسوده جهت جلوگيري از آتش سوزي بسمه تعالي با توجه به انتشار خبر قطعي برق بيمارستان امام خميني(ره) اهواز در فضاي مجازي و بعضي از رسانه ها به اطلاع مي رساند: در راستاي دستورالعمل هاي پدافند غيرعامل، هماهنگي عوامل شركت برق اهواز، تاكيد كارشناسان اين شركت در خصوص ايمن سازي فوري پست اصلي ورودي برق، تعويض كابل هاي اصلي فرسوده جهت جلوگيري از آتش سوزي و همچنين اتصال برق اصلي بيمارستان به خط پشتيبان در هنگام بروز بحران هاي احتمالي بنا به در خواست بيمارستان،  با برنامه ريزي قبلي اين اقدام مهم امروز جمعه 1401/5/14 انجام شد. در اين اقدام حياتي كليه كابل هاي اصلي با طول عمر بالا تعويض و زير ساخت هاي لازم خط دوم پشتيبان برق اصلي آماده شده كه با اتمام پروژه در روزهاي آتي در شرايط بحراني مورد استفاده قرار خواهد گرفت. لازم به ذكر است با توجه به اعلام شركت برق در خصوص لزوم اقدام فوري و خطرناك بودن وضعيت فعلي، تاخير و انجام اصلاحات در زمان ديگري (مثلا در فصل سرما) امكان پذير نبوده و لذا كليه اقدامات تحت كنترل عوامل فني بيمارستان و شركت برق انجام گرفت. گفتني است پس از قطع برق و با فعال شدن ديزل ژنراتورهاي برق اضطراري بيمارستان، كليه فعاليت هاي درماني و تجهيزاتي بيمارستان در جهت خدمت رساني به بيماران به روال عادي برگشت، به گونه اي كه كليه دستگاه هاي حساس بدون مشكل خاصي در حال ارائه خدمت به بيماران بوده و صرفا در بعضي از موارد در بخش هاي عادي مشكل سرمايشي بوجود آمد كه از كليه بيماران و همراهان و همكاران عزيز پوزش مي طلبيم. روابط عمومي بيمارستان امام خميني اهواز (ره) اهواز