پخش زنده Super در اختيار اينفولئونسرهاي اينستاگرام

پخش زنده Super در اختيار اينفولئونسرهاي اينستاگرام متا روي پلتفرم پخش زنده جديد Super براي اينفلوئنسرها كار مي كند. تبليغات كليك پخش زنده Super در اختيار اينفولئونسرهاي اينستاگرام متا در حال آزمايش پلتفرم جديدي براي پخش زنده به نام Super است كه براي اينفلوئنسرها طراحي شده. اين پلتفرم به اينفلوئنسرها اجازه مي دهد تا ضمن ميزباني از پخش زنده ها، درآمدزايي داشته باشند و با مخاطبان خود تعامل برقرار كنند. اين شركت ظاهرا بين 200 تا 3000 دلار به اينفلوئنسرها پول پرداخته تا به مدت 30 دقيقه از اين پلتفرم استفاده كنند. بر اساس گزارش ها، توسعه پلتفرم Super در اواخر سال 2020 شروع شد و حالا اين پروژه زير دست اعضاي تيم New Product Experimentation متا قرار دارد. سخنگوي اين شركت در بيانيه اي در اين باره گفت: «Super يك ويژگي تجربي كوچك و مستقل است كه توسط New Product Experimentation ساخته شده و در حال حاضر تحت آزمايش گروه كوچكي از محتواسازان قرار دارد.»