محدود كردن اينترنت براي كودكان بايد توسط خانواده باشد

محدود كردن اينترنت براي كودكان بايد توسط خانواده باشد اعتراض نسبت به سرعت و اختلالات اينترنت، از سوي كاربران شبكه هاي اجتماعي تبديل به امر روزانه اي شده است. بر اساس داده هاي سامانه «رادار ابر آروان»، مردم ايران در سال 1400 حدود 5 ساعت با قطعي كامل اينترنت مواجه بودند و بيشتر از 4 هزار ساعت اختلال داشتند. بيشتر بخوانيد: - طراحان طرح صيانت اينترنت را دستكاري مي كنند - خسارت قطع ارتباطات اينترنت را چه كسي مي دهد؟ يك نماينده مجلس در واكنش به قطعي و اختلالات گسترده اينترنت در ايران مي گويد كه از جمله مصاديقي كه ضرر قابل توجهي به مردم، در بخش هاي مختلف وارد شده همين نارسايي هاي اينترنت است كه در چند روز اخير تجربه اش كرديم. تكرار اين مورد حاكي از اين است كه عليرغم حساسيت اجتماعي كه نسبت به اين موضوع وجود داشته، وزارت ارتباطات نتوانسته است به تكليف قانوني و ذاتي اش عمل كند. به گزارش ايتنا احمد عليرضابيگي در گفت وگو با انتخاب درخصوص عملكرد وزير ارتباطات و واكنش مجلس نسبت به آن، بيان كرد: «اقتضاي شان نظارتي مجلس اين است كه حقوقي كه از مردم تضييع مي شود و تكالفي كه بر عهده قوه مجريه است و از انجام آن سرباز مي زند يا نمي تواند آن را به انجام برساند، در دستور كار خود قرار دهد و علتش را بخواهد. يعني دستگاه اجرايي بايد بداند كه نمايندگان مردم از جانب مردم تكليف دارند كه بر عملكرد قوه مجريه نظارت كنند. از سوي ديگر هم مردم بايد در جريان قرار گيرند كه نمايندگان شان در جهت استيفاي حقوق آنها تلاش مي كنند.» نماينده تبريز در مجلس افزود: «از جمله مصاديقي كه ضرر قابل توجهي به مردم، در بخش هاي مختلف، به جهت ارتباط زيادي كه كسب و كار هاي مختلف با اينترنت دارند، وارد شده همين نارسايي هايي است كه در چند روز اخير تجربه اش كرديم. هرچند وزارت ارتباطات ميزان خسارات وارده را معلوم كرده است، اما سهم كاربران بايد مشخص و بعد هم نبايد تكرار شود. تكرار اين مورد حاكي از اين است كه عليرغم حساسيت اجتماعي كه نسبت به اين موضوع وجود داشته، وزارت ارتباطات نتوانسته است به تكليف قانوني و ذاتي اش عمل كند.» اينكه همه مردم كشور را كودك فرض كنيم محل اشكال است عليرضا بيگي همچنين درمورد فعال شدن گزينه جست وجوي ايمن براي كاربران ايراني در موتور هاي جست وجو، گفت: «اين هم جزو سلب حقوق مردم است. يكي از برنامه هايي كه ايشان به مجلس اعلام كردند، اينترنت كودك بوده است. دسترسي كودكان با تصميم خانواده بايد محدود شود و اختيار را بايد به خانواده داد، ولي اينكه همه مردم كشور را كودك فرض كنيم، محل اشكال است.» در اين زمينه بخوانيد: - 85 ميلون ايراني كودك فرض شدند! - ايتنا - ‏قرار گرفتن جست وجوي گوگل در حالت safe mode باعث مي شود كه نتايج گوگل براي همه كاربران به صورت «زير 13 سال» نمايش داده شود.">آيا همه كاربران ايراني اينترنت زير 13 سال هستند؟!