نسخه بعدي ChatGPT يك زبان 3000 ساله را رمزگشايي مي كند

محمد دزفوليان مايكروسافت نشانه هايي از مدل زباني بزرگ GPT-5 ارائه كرده است و ادعا مي كند كه اين LLM مي تواند رمزهاي الگوي نوشتاري Linear A را برملا كند. اين سيستم نوشتاري بيش از سه هزار سال پيش در تمدن مينوسي ها استفاده مي شد. توانايي هاي مدل هوش مصنوعي شركت OpenAI، توجه تاريخ نگاران و محققان را جلب كرده است؛ زيرا به نگرش هاي جديدي از دنياي باستاني منجر خواهد شد. Linear A زبان نوشتاري رمزگشايي نشده اي است كه در سال هاي 1450 تا 1800 پيش از ميلاد، مينوسي ها در جزيره كِرِت يونان از آن استفاده مي كردند و هنوز يكي از معماهاي بزرگ تاريخ باستان است. سنگ نوشته تمدن مينوسي ها به زبان linear aسنگ نوشته ي تمدن مينوسي ها به زبان Linear A ميخائيل پاراخين، مدير تبليغات و خدمات وب مايكروسافت، با انتشار پستي در ايكس براي اولين بار برخي از ظرفيت هاي GPT-5 را مطرح كرد. او گفته است كه مدل GPT-4 به هوشمندي لازم براي رمزگشايي از سنگ نوشته ي سه هزارساله نرسيده است و احتمالاً نسخه ي بعدي قدرت اين كار را خواهد داشت. GPT-5 قرار بود تا پايان 2023 رونمايي شود؛ اما هنوز از راه نرسيده است. درك زبان Linear A دستاورد بزرگي خواهد بود و اطلاعات بسيار ارزشمندي را درباره ي تمدن و زبان و فرهنگ مينوسي ها ارائه خواهد داد. مقالات مرتبط خالق ChatGPT براي درآمد 4 ميليارد دلاري هدف گذاري كرد با اين ترفندها استاد ChatGPT شويد! پروژه ي رمزگشايي زبان Linear A بسيار پيچيده است. مدل هوش مصنوعي نه تنها بايد تفاوت هاي الگويي نوشتار Linear A را درك كند؛ بلكه به دانش زمينه اي عميقي از تمدن مينوسي ها نياز دارد تا متن رمزگشايي شده را به درستي تفسير كند. مشاركت GPT-5 حتي اگر به رمزگشايي كامل Linear A منجر نشود، باز هم بسيار تأثيرگذار خواهد بود. مدل هاي زباني بزرگ ابزارهاي قدرتمندي براي تجزيه وتحليل و شناسايي الگوها هستند و مي توانند در فهم نوشته هاي رمزگشايي نشده مؤثر واقع شوند.