اطلاعيه روابط عمومي منطقه ويژه اقتصادي و فرودگاه بين المللي پيام در خصوص رخداد خروج يك فروند هواپيماي تكنام آموزشي

روابط عمومي منطقه ويژه اقتصادي و فرودگاه بين المللي پيام درخصوص اخبار منتشر شده در خصوص رخداد خروج يك فروند هواپيماي آموزشي در اين فرودگاه اطلاعيه اي صادر كرد. به گزارش روابط عمومي منطقه ويژه اقتصادي و فرودگاه بين المللي پيام به نقل از معاونت هوانوردي اين فرودگاه، امروز دوشنبه ساعت 9:45 يك فروند هواپيماي آموزشي تكنام، موسسه آموزش خلباني هما در فاصله هزارپايي اول باند، هنگام نشستن توسط خلبان سولويي با خروج از ضلع جنوبي باند و برخورد با عوارض زميني حاشيه باند دچار شكستگي از ناحيه چرخ هواپيما شد. بر اساس اين گزارش، اين رخداد هيچ گونه تلفات  جاني در برنداشته و تنها خسارت مالي براي هواپيما در بر داشته است. هم اكنون عمليات هاي پروازي در فرودگاه بين المللي پيام در حال انجام بوده و عمليات ريكاوري و خروج هواپيماي آسيب ديده نيز همزمان از حاشيه باند در حال انجام است.