سايه تيغه روتور آسيب ديده بالگرد اينتگريتي

سايه تيغه روتور آسيب ديده بالگرد اينتگريتي در روز 18 ژانويه سال 2024، بالگرد خودگردان اينتگريتي طي هفتاد و دومين پرواز خود در جوّ رقيق مريخ، تا ارتفاع 12 متر (40 فوت) بالا رفت و به مدت 4٫5 ثانيه بر فراز سياره سرخ در حالت معلق قرار گرفت. اما فرود هفتاد و دوم اينتگريتي بسيار سخت بود و در حين فرود، تماس آن با مريخ نورد Perseverance در حدود يك متر بالاتر از سطح مريخ قطع شد. اينتگريتي توانست اين تصوير را پس از برقراري مجدد تماس بگيرد. در تصوير برگزيده امروز ناسا سايه يكي از تيغه هاي روتور اينتگريتي ديده مي شود كه احتمالاً در هنگام فرود آسيب ديده است. به همين خاطر اينتگريتي تاريخ ساز در طول بيش از هزار روز كاوش در مريخ كه از حد انتظارات فراتر بود، به عمليات پرواز خود پايان داد. بالگرد مريخ اينتگريتي كه با نام مستعار جيني نيز شناخته مي شود، اولين وسيله اي بود كه در روز 19 آوريل سال 2021 به پرواز كنترل شده و قدرتي در سياره اي ديگر دست يافت. گفتني است كه قبل از پرتاب، يك قطعه كوچك از بال چپ پايين هواپيماي Flyer 1 برادران رايت كه اولين هواپيما براي رسيدن به پرواز كنترل شده و نيرومند روي سياره زمين به شمار مي رود، در قسمت زيرين پنل خورشيدي Ingenuity قرار گرفت.