افزايش مخالفت و كاهش اعتماد به نتانياهو در سرزمين هاي اشغالي

افزايش مخالفت و كاهش اعتماد به نتانياهو در سرزمين هاي اشغالي تهران-ايرنا-نتايج تازه ترين نظرسنجي كه دوشنبه شب منتشر شد، نشان مي دهد كه در صورت برگزاري انتخابات كنست (پارلمان) رژيم صهيونيستي، بنيامين نتانياهو نخست وزير كنوني اين رژيم شكست خورده و جاي خود را به بني گانتس وزير جنگ اسبق و از رهبران اپوزيسيون خواهد داد. به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه خبري فلسطين اليوم ، اين نظرسنجي كه شبكه "12" رژيم صهيونيستي منتشر كرده، نشان مي دهد كه رتبه بني گانتس وزير جنگ پيشين و از چهره هاي شاخص اپوزيسيون، مجددا در نظر سنجي ها افزايش پيدا كرده و توانسته نتانياهو را با فاصله زياد پشت سر بگذارد. براساس اين نظرسنجي، حزب «اردوگاه دولتي» به رهبري گانتس خواهد توانست به تنهايي بيش از نيمي از كرسي هاي يعني 37 كرسي كنست (پارلمان) رژيم صهيونيستي را كسب كند، درحالي كه حزب نتانياهو، تنها خواهد توانست 18 كرسي را به دست آورد، درحالي كه اين ميزان پيش از آغاز طوفان الاقصي 26 كرسي بوده است. اين نظرسنجي نشان مي دهد كه حزب يش عَتيد (آينده اي هست ) به رياست «يائير لاپيد» رهبر اپوزيسيون و نخست وزير پيشين رژيم صهيونيستي نيز در صورت برگزاري انتخابات 15 كرسي كسب خواهد كرد. حزب شاس به رهبري «آريه درعي» از احزاب كنوني ائتلافي با حزب ليكود و دولت كنوني رژيم صهيونيستي 11 كرسي و حزب «اسرائيل بيتينو» (اسرائيل خانه ماست) به رهبري آويگدور ليبرمن وزير اسبق جنگ رژيم صهيونيستي، 9 كرسي را از آن خود خواهد كرد. براساس اين نظرسنجي در صورت برگزاري انتخابات در سرزمين هاي اشغالي، حزب «عتسماه يهوديت» (قدرت يهود) به رهبري ايتامار بن گوير وزير «امنيت داخلي» رژيم صهيونيستي نيز 9 كرسي را از آن خود خواهد كرد. احزاب اتحاد يهوديت توراتي (يهدوت هتوراه) ائتلافي از دو حزب سنت گراي يهودي آگودات اسرائيل و دگل تورات به رهبري «اسحاق گلدكنوف» و «موشه گافني» 7 كرسي، حزب التغيير و حزب اتحاد يكپارچه هر يك 5 كرسي وحزب «ميرتس» به رهبري «زهاوا گالون» 4 كرسي كسب خواهند كرد. نكته قالب توجه اين است كه در اين نظرسنجي حزب «صهيونيسم مذهبي» به رهبري بزالل اسموتريچ وزير تندرو و افراطي دارايي كنوني كابينه نتانياهو حائز صلاحيت براي ورود به كنست نخواهد بود و هيچ كرسي به دست نخواهد آورد. بر اين اساس احزاب مخالف نتانياهو 70 و موافقان آن تنها 40 كرسي به دست خواهند آورد و به اين ترتيب اپوزيسيون بدون حضور احزاب راستگرا قادر به تشكيل كابينه خواهند بود. به دنبال طوفان الاقصي و ناتواني رژيم صهيونيستي و كابينه نتانياهو براي آزادي اسراي اسرائيلي، مقبوليت بي بي در محافل سياسي صهيونيست به شدت كاهش يافته و بسياري آينده سياسي وي را تاريك ارزيابي مي كنند.