سئول، اعتراض پزشكان به افزايش سهميه دانشكده هاي پزشكي را غيرقابل توجيه دانست

سئول، اعتراض پزشكان به افزايش سهميه دانشكده هاي پزشكي را غيرقابل توجيه دانست تهران – ايرنا - دفتر رياست جمهوري كره جنوبي امروز دوشنبه در پي اختلاف پزشكان و دولت اين كشور درباره افزايش قابل توجه ظرفيت پذيرش دانشكده هاي پزشكي اعلام كرد كه تصميم اين دولت «برگشت ناپذير» و تهديد پزشكان در مورد اقدامات جمعي غيرقابل توجيه است. به گزارش روز دوشنبه ايرنا به نقل از خبرگزاري يونهاپ، مقام ارشد دفتر رياست جمهوري كره جنوبي اين سخنان را در حالي مطرح كرد كه پزشكان و دولت در هفته اخير به دليل افزايش دوهزار نفري ظرفيت پذيرش دانشگاه هاي علوم پزشكي اين كشور در سال آينده ميلادي اختلاف دارند. اين افزايش شديدي نسبت به ظرفيت كنوني يعني سه هزار و 58 نفر است. اين اقدام در حالي صورت گرفت كه كره جنوبي با كمبود پزشك در مناطق مهم و حياتي دست و پنجه نرم مي كند، زيرا متخصصان اين حوزه ترجيح مي دهند در مناطق غير ضروري و با خطرات كمتر فعاليت كنند. اما پزشكان مي گويند اين تصميم منجر به فزوني بيش از حد تعداد پزشكان خواهد شد. مقام دفتر رياست جمهوري كره جنوبي به خبرنگاران گفت: به عقيده من كه اقدامات جمعي پزشكان توجيهي ندارد. وي افزود كه موضوع افزايش ظرفيت پذيرش دانشگاه ها مدت ها مورد بحث قرار گرفته و هيچ پيشرفتي حاصل نشده بود. اين مقام گفت: به دليل پيشامدهاي مختلفي، زمان مناسب اجراي اين سياست را هربار از دست داده ايم. اكنون، وضعيت به حدي رسيده است كه (تصميم افزايش ظرفيت پذيرش دانشكده هاي پزشكي) لغونشدني است. در اعتراض به اين تصميم، انجمن پزشكي كره جنوبي(KMA)، اتحاديه بزرگ دكترهاي اين كشور گفت كه روز پنجشنبه به عنوان اولين اقدام جمعي خود در سراسر كشور تجمعات تظاهراتي را برگزار مي كند. همچنين انتظار مي رود كه انجمن اينترن ها و رزيدنت هاي كره جنوبي(KIRA) نيز اقدامي جمعي انجام دهد، زيرا نظرسنجي اخير نشان داد كه 88 درصد از اعضاي آن قصد دارند به اعتراض بپيوندند. اين انجمن قصد دارد امروز دوشنبه جلسه اي را با حضور نمايندگان براي بحث درباره روند اين اقدام تشكيل دهد. در صورت اعتصاب پزشكان از دولت كره جنوبي انتظار مي رود كه واكنش قاطعي بدهد. قانون خدمات پزشكي كره جنوبي تصريح مي كند كه دولت اين قدرت را دارد كه در صورت خودداري پزشكان از دستور بازگشت به كار، مجوز آنان را باطل كند. چوي كيو هونگ وزير بهداشت كره جنوبي گفته است اين دولت در صورت اعتصاب پزشكان «بر اساس اصول و قوانين و مطابق با وظيفه قانوني خود» عمل مي كند. چو كيو هونگ روز دوشنبه در پست جداگانه اي در رسانه هاي اجتماعي بيان كرد كه هدف تصميم اخير اين دولت «پايدار ساختن» بيمارستان هاي محلي است. چو كيو هونگ گفت: درك مي كنم كه اعتراضات و نگراني هاي زيادي درباره افزايش ظرفيت پذيرش دانشكده هاي پزشكي وجود دارد. اما از پزشكان مي خواهيم كه به صداقت دولت در تلاش براي تبديل بيمارستان ها به يك محيط كاري پايدار شك نكنند. وزارت بهداشت كره جنوبي همچنين تصميم گرفت يك خط تلفن اضطراري براي رسيدگي به شكايات مربوط به اختلال در خدمات پزشكي ايجاد كند و براي اقدام جمعي احتمالي پزشكان محلي آماده شود.