واكنش مسكو به لندن: ورود 18 شهروند انگليسي ممنوع شد

واكنش مسكو به لندن: ورود 18 شهروند انگليسي ممنوع شد مسكو- ايرنا- وزارت امور خارجه روسيه در واكنش به اقدامات لندن، فهرستي 18 نفره از نمايندگان نهادهاي نظامي - سياسي و جامعه علمي و دانشگاهي انگليس كه از اين پس ورود آنها به روسيه ممنوع است را منتشر كرد. به گزارش ايرنا، وزارت امور خارجه روسيه دوشنبه در بيانيه اي در اين پيوند اعلام كرد: اين اقدام در واكنش به رويارويي مستمر لندن كه در آن تلاش مي شود كشور ما را شيطاني جلوه دهد، روايات ضد روسي به طور فعال ساخته مي شود تا از نفوذ مسكو در عرصه بين الملل بكاهد و همزمان سلاح هاي جنگي اوكراين در اختيار اوكراين قرار مي گيرد، اتخاذ شد. در اين بيانيه آمده است: در اين شرايط، تصميم گرفته شد تا تعدادي از چهره هاي نهادهاي نظامي-سياسي و جامعه علمي و دانشگاهي انگليس در فهرست "توقف" روسيه قرار گيرند. در اين بيانيه آمده است: انگليس با رويكرد روس هراسي از مشاركت در روندهايي با هدف بي اعتبار كردن نظام قانون اساسي و روندهاي سياسي-اجتماعي روسيه ترديدي ندارد. وزارت امور خارجه روسيه افزود: سهم قابل توجهي از كساني كه در قدامات ضدروسي لندن مشاركت دارند در بزرگترين مؤسسات آموزشي انگليس و غرب فعاليت مي كنند. مسكو تاكيد دارد: راهبرد انگليس در حمايت از اوكراين منجر به تشديد بيشتر تنش ها و تلفات جاني شده است. در اين بيانيه آمده است: انگليسي ها با فشار بر حكومت ولوديمير زلنسكي رئيس جمهوري اوكراين براي ادامه خونريزي، بايد متوجه باشند كه همراه با مقامات كي يف، مسئوليت جنايات عليه غيرنظاميان را بر عهده دارند. وزارت امور خارجه روسيه در ادامه اين بيانيه با انتشار فهرست اسامي شهروندان انگليسي كه از ورود به فدراسيون روسيه منع شده اند، اعلام كرد: كار بر روي گسترش "فهرست توقف" روسيه در پاسخ به اقدامات خصمانه انگليس ادامه خواهد داشت.