يك نظرسنجي جديد پاسخ مي دهد؛ متاهل ها شادترند يا مجردها؟

يك نظرسنجي جديد پاسخ مي دهد؛ متاهل ها شادترند يا مجردها؟ جاناتان راتول، پژوهشگر اين نظرسنجي، درباره اطلاعات به دست آمده گفت: «اين داده ها را هرجور تجزيه و تحليل كنيم، مي بينيم كه متاهل بودن به ميزان قابل توجهي ارزيابي افراد از زندگي را بهتر مي كند.» بين سال هاي 2009 تا 2023، از بيش از 2.5 ميليون بزرگسال در ايالات متحده پرسيده شد كه به زندگي فعلي شان از صفر تا 10 چه نمره اي مي دهند. در مرحله بعد، محققان از پاسخ دهندگان خواستند سطح شادي موردانتظارشان در پنج سال آينده را هم بر اساس همين طيف رتبه بندي كنند. بر اساس تعاريف اين نظرسنجي، فردي كه به زندگي فعلي نمره 7 يا بالاتر مي داد و براي شادي موردانتظار در آينده نمره 8 يا بالاتر را در نظر مي گرفت، موفق تعريف مي شد. در بررسي اطلاعات به دست آمده در طول دوره نظرسنجي، افراد متاهل به طور مداوم سطح شادي شان را بالاتر از همتايان مجردشان گزارش كردند كه بسته به سال هاي مختلف، بين 12 تا 24 درصد بيشتر بود. اين اختلاف بين مجردها و متاهل ها حتي زماني كه محققان عواملي مانند سن، نژاد، قوميت، جنسيت و تحصيلات را هم در نظر گرفتند، باز هم باقي ماند. به گفته پژوهشگران، اگرچه تحصيلات عاملي قوي براي داشتن شادي بيشتر در زندگي محسوب مي شود، داده ها نشان داد بزرگسالان متاهلي كه دانشگاه نرفته اند، نسبت به بزرگسالان مجرد داراي مدرك تحصيلات تكميلي زندگي را مطلوب تر ارزيابي كردند. برادفورد ويلكوكس، استاد جامعه شناسي و مدير پروژه ملي ازدواج در دانشگاه ويرجينيا، در اين زمينه گفت: «عواملي مانند نژاد، سن، جنسيت و تحصيلات مهم اند اما به نظر مي رسد وقتي صحبت از زندگي رضايتمندانه مي شود، ازدواج بيشتر از موارد ديگر مهم است.» او درباره نتايج به دست آمده از تازه ترين نظرسنجي گالوپ گفت: «همان طور كه فيلسوفاني از جمله ارسطو نيز در گذشته تاكيد كرده اند، ما انسان ها حيواناتي اجتماعي هستيم.» ايان كرنر، يك درمانگر ازدواج و خانواده، نيز درباره نتايج به دست آمده از نظرسنجي تفاوت شادي زندگي مجردها و متاهل ها، گفت: «شايد خوشبختي مرتبط با ازدواج با انتظارات مردم از اين مسئله ارتباط داشته باشد. در دهه گذشته، من متوجه تغيير تدريجي از تمايل به ازدواج عاشقانه به سمت ازدواج همراهانه شده ام، به اين معني كه مردم به طور فزاينده اي همسراني را انتخاب مي كنند كه بيشتر شبيه بهترين دوستانشان باشند تا يك شريك عشقي.» او تاكيد كرد: «چنين انتخابي به اين معني است كه افراد بيشتري تصميم گرفته اند شريك زندگي شان را بر اساس ويژگي هايي انتخاب كنند كه ثبات و رضايت طولاني مدت را افزايش دهد نه اينكه عشقي داغ اما احتمالا زودگذر باشد.» دكتر مونيكا اونيل، روانشناس، نيز درباره اينكه چرا به نظر مي رسد رضايت از زندگي با ازدواج گره خورده است، گفت: «در كمترين حالت، مفهوم تعهد متضمن تجربه پيوند با ديگري است. ازدواج هم در بهترين حالت به معناي پيوند با كسي است كه يك پايگاه امن و مطمئن به معناي خانه را تداعي مي كند كه در مواجهه با هرگونه ناملايماتي، مي توان به آن پناه برد.» او در ادامه، با تاكيد بر اينكه ازدواج ناموفق احساس بهتري در زندگي ايجاد نمي كند، گفت: «معتقدم كساني كه ازدواجي ناموفق دارند، احتمالا كمتر از مجردها خوشحال اند و به طور كلي هم فكر نمي كنم در علوم اجتماعي بتوانيم به نقطه اي برسيم كه بگوييم ازدواج باعث خوشبختي مي شود يا نه.» جاناتان راتول هم تاكيد كرد: «از داده هاي به دست آمده از اين نظرسنجي تازه مي توان چيزهاي زيادي آموخت با اين حال اصلا نمي توان با اطمينان به اين پرسش پاسخ داد كه آيا ازدواج دليل سطح بالاتر شادي است يا خير. در واقع آنچه اين نظرسنجي مي گويد اين است كه افرادي با ويژگي هايي كه منجر به شادي پايدارتر مي شود، افرادي اند كه به دنبال ازدواج اند.» او ادامه داد: «براي مردان، ميان تاهل و كسب درآمد بالاتر ارتباط وجود دارد. پيش از اين نيز در مورد دلايل احتمالي اين امر بحث هاي زيادي انجام شد؛ اينكه آيا اين موضوع به اين دليل است كه مردان موفق تر، جذاب تر و باهوش تر كه مي توانند درآمد بيشتري در بازار كار داشته باشند، بيشتر احتمال دارد ازدواج كنند؟» اين محقق خاطرنشان كرد: «با اين حال، كيفيت ازدواج ممكن است بر اساس شرايط فردي، تغييرات اجتماعي و نگاه فرهنگي به تاهل متفاوت باشد. براي مثال، در جوامعي كه ازدواج اغلب يك اجبار و ضرورت است، تاهل تاثير كمتري بر شادي نشان مي دهد و در جوامعي كه افراد احساس مي كنند در انتخاب موقعيت و شريك زندگي شان اختيار بيشتري دارند، رضايتمندي بيشتر است.»