دستاوردي به كمك دانشمند ايراني: هواژل آب پنير از قطعات كامپيوترها طلا استخراج مي كند

گروهي از محققان با مشاركت يك دانشمند ايراني، از آب پنير شير، هواژلي (Aerogel) تهيه كرده اند كه مي تواند ذرات طلا را از قطعات دورانداخته شده كامپيوترها استخراج كند. پيش تر از مواد شيميايي مصنوعي براي اين منظور استفاده مي شد كه به محيط زيست آسيب مي رساند، اما حالا با اين روش، كار بازيافت از زباله هاي الكترونيكي مي تواند بسيار آسان تر شود. به گزارش وب سايت Chemical & Engineering News، گروهي از محققان مؤسسه فناوري فدرال سوئيس (ETH) كه «محمد پيدايش»، دانشمند ايراني نيز عضوي از آن ها بوده است، به سراغ آب پنير رفتند و با كمك آن هواژلي ايجاد كردند كه مي تواند طلا را مثل يك اسفنج از قطعات كامپيوتري بيرون بكشد. دانشمندان چگونه به فناوري استخراج طلا از كامپيوترها با استفاده از هواژل رسيدند؟ محققان ابتدا پروتئين هاي آب پنير را درون يك محلول اسيدي گذاشتند و به آن حرارت دادند تا پروتئين ها از توپ هاي كوچك به حالت رشته اي درآيند. سپس اين محلول را خشك و منجمد كردند و شكلي از اسفنج را به دست آوردند كه سطح آن داراي منافذ بسيار است. محمد پيدايش، مهندس شيمي ETH زوريخ مي گويد: «مي توانيد (اين اسفنج) را روي يك گل قرار دهيد. مزيت استفاده از هواژل ها اين است كه ناحيه سطحي بزرگي دارند.» محققان در ادامه، توانايي اين هواژل را در جذب طلا از يك محلول آزمايش كردند كه حاوي ديگر فلزات مثل مس، سرب و نيكل نيز بود. اين هواژل توانست تا 93 درصد از طلاها را جذب كند و در عين حال كمتر از 10 درصد ديگر فلزات را از بين ببرد. پژوهشگران براي آزمايش اين اسفنج پروتئيني در دنياي واقعي، يك مادربرد كامپيوتر را در تركيبي از نيتريك اسيد و هيدروكلريك اسيد حل كردند. سپس هواژل توانست يون هاي طلا را روي سطح خود گردآوري كند. محققان مي گويند هر گرم از اين هواژل 190 گرم طلا گردآوري مي كند. در ادامه اگر اين هواژل سوزانده شود، طلا به صورت تكه هاي ريز باقي مي ماند. محمد پيدايش مي گويد: «ديدن تكه هاي (طلا) در ميان خاكسترها بسيار هيجان انگيز بود.» گفته شده كه اين تكه هاي طلا حدود 91 درصد طلا دارند كه معادل تقريباً 21 تا 22 قيراط است. اين پژوهشگر ايراني مدعي است كه با كمك اين راهكار مي توان به طور هم زمان مشكل زباله هاي الكترونيكي را حل كرد و فلزي گران بها به دست آورد. نتايج اين تحقيق در مجله Advanced Materials منتشر شده است.