مهاجراني: روابط عمومي دفتر رييس جمهور پيروزي تيم ملي مقابل ژاپن را به حساب دولت رييسي حواله كردند؛ گمان نمي كنم شكست برابر قطر را هم به همان حساب حواله كنند! سايه سياست را از سر فوتبال ايران كم كنيد

گمان نمي‌كنم، به همان صراحتي كه بعد از پيروزي تيم ملي ايران بر ژاپن روابط عمومي دفتر رييس‌جمهور محترم، پيروزي را توي هوا زدند و به حساب دولت جناب آقاي رييسي حواله كردند، علاقه‌مند باشند كه شكست در برابر قطر را هم به همان حساب حواله كنند. واقعيت اين است كه برد و باخت تيم ملي را نمي‌توان به حساب هيچ دولتي نوشت. اصلا در كشور ما بيش از حد دولت و نهادهاي حكومتي در امر ورزش دخالت كرده و مي‌كنند. اين دخالت‌ها در نقاط عطف پيروزي يا شكست خودش را بهتر نشان مي‌دهد.
]]>