ماكت چوب كبريتي 7 متري ايفل ركورد گينس را شكست

ماكت چوب كبريتي 7 متري ايفل ركورد گينس را شكست اين ماكت 7 متر و 19 سانتيمتري كه ساخت آن حدود 8 سال به طول انجاميده، توسط ريشار پلاد، هنرمند فرانسوي ساخته شده است. اين ركورد پيش تر به دليل استفاده از نوعي «كبريت نامتعارف» ثبت نشده بود اما گينس سرانجام تصميم خود را تغيير داد و آن را به رسميت شناخت. علت اوليه مخالفت گينس، نوع كبريت هاي به كار رفته بود زيرا طبق قانون گينس، تنها كبريت هاي تجاري موجود مجاز به استفاده در ساخت مدل ها هستند. آقاي پلاد 47 ساله گفته است اين ماكت را از 706 هزار و 900 عدد چوب كبريت و 23 كيلوگرم چسب ساخته و 8 سال طول كشيده تا در 27 دسامبر سال گذشته آن را تكميل كند. او اميدوار است ماكت خود را در طول بازي هاي المپيك پاريس به نمايش بگذارد. ركورد قبلي متعلق به توفيق ضاهر از لبنان بود كه در سال 2009 ماكتي از برج ايفل به ارتفاع 6 متر و 53 سانتي متر را از چوب كبريت ساخته بود.