امروز در فضا: آخرين فعاليت قبل از پرتاب فضاپيماي روزتا انجام شد

23 فوريه 2004، آخرين فعاليت پيش از پرتاب در فضاپيماي آژانس فضايي اروپا، روزتا انجام شد. در شامگاه 23 فوريه، موشك هاي هارپون مجهز شدند و برداشت پوشش هاي محافظ آن ها انجام شد. اين يك عمليات ظريف بود و در آن يكي از اعضاي تيم در داخل فيرينگ و روي تخته غواصي براي انجام عمليات قرار مي گرفت. روز بعد، موشك آريان 5 در امتداد خط ريلي 2.8 كيلومتري از ساختمان مجمع نهايي به سمت منطقه پرتاب حركت كرد. بنابراين روزتا مأموريت خود را با پرتاب توسط موشك آريان 5 از گويان فرانسه آغاز كرد. اما يك دهه طول كشيد تا اين فضاپيما به دنباله دار 67 پي برسد. روزتا روزتا در طول مأموريتش درصدد رمزگشايي از معماي منظومه شمسي بود و اطلاعات زيادي را در اين زمينه در اختيار دانشمندان قرار داد. فضاپيما پس از اينكه به هدف اوليه مأموريت خود، يعني جمع آوري اطلاعات از منشأ منظومه شمسي رسيد، به خواب زمستاني در اعماق فضا فرو رفت. فرايند نزديكي اين كاوشگر به دنباله دار 67 پي از سال 2014 آغاز شد. مركز سازمان فضايي اروپا در آلمان كه وظيفه هدايت كاوشگر را بر عهده داشت، اعلام كرد هدف از اين مأموريت مشاهده و بررسي دنباله دار از فاصله صد كيلومتري بود. اين مأموريت توانست 80 درصد از انتظارات اوليه خود را برآورده كند.