درخواست تجديدنظر روسيه براي حضور در بازي هاي المپيك پاريس رد شد

درخواست تجديدنظر روسيه براي حضور در بازي هاي المپيك پاريس رد شد تهران- ايرنا- دادگاه عالي ورزش (CAS) درخواست تجديد نظر روسيه براي حضور در بازي هاي المپيك پاريس را كه پيشتر حكم تعليق حضورش از سوي كميته بين المللي المپيك (IOC) به دليل جنگ مسكو با اوكراين صادر شده بود را رد كرد. به گزارش جمعه شب ايرنا به نقل از راشا تودي، كميته المپيك روسيه (ROC) در اكتبر 2023 تا اطلاع ثانوي تعليق شد، زيرا ورزشكاران چهار منطقه سابق اوكراين را تحت پوشش خود قرار داده بود. در آن زمان، مسكو اين تعليق را با انگيزه سياسي و نمونه اي از تفكيك عمدي توصيف كرد كه اصول جنبش المپيك را نقض مي كرد. كميته المپيك روسيه در اوايل نوامبر به دادگاه عالي ورزش درخواست تجديد نظر داده بود. دادگاه عالي ورزش، حكم كميته بين المللي المپيك را تائيد و در بيانيه اي اعلام كرد كه هيات اجرايي كميته بين المللي المپيك هيچ يك از اصول قانوني از جمله اصل برابري را نقض نكرده است. در ادامه اين بيانيه آمده است: تصميم دادگاه عالي ورزش قطعي و لازم الاجرا است ولي طرفين دعوي اين حق را دارند كه ظرف 30 روز درخواست تجديد نظر خود را در رابطه با حكم صادر شده به دادگاه فدرال سوئيس ارائه كنند. در همين حال، كميته بين المللي المپيك اعلام كرد كه از حكم دادگاه عالي ورزش خشنود است و صدور اين حكم از طرف دادگاه عالي ورزش نشان مي دهد كه تصميم كميته المپيك روسيه براي تحت پوشش قرار دادن ورزشكاران مناطق سابق اوكراين، تماميت ارضي كميته ملي المپيك اوكراين را نقض كرده است. به گزارش ايرنا، كميته بين المللي المپيك در 28 فوريه 2022 در پاسخ به عمليات ويژه روسيه در اوكراين، از فدراسيون هاي بين المللي ورزشي خواست تا مانع از حضور وزرشكاران روس تحت پرچم اين كشور در مسابقات شوند. همچنين كميته اجرايي المپيك پيش تر اعلام كرد ممكن است به ورزشكاران روسيه و بلاروس اجازه دهد تا تحت يك پرچم بي طرف رقابت كنند.