زبان فارسي به نرم افزار حرفه اي PowerToys ويندوز اضافه شد

مبين احمدي رهبر تيم PowerToys مايكروسافت با انتشار بيانيه اي در گيت هاب مي گويد جديدترين نسخه ي اين نرم افزار حرفه اي با پشتيباني از «ترجمه ي فارسي» دردسترس قرار گرفته است. PowerToys كه توسط مايكروسافت توسعه يافته، مجموعه اي از ابزارهاي حرفه اي را دردسترس كاربران ويندوز قرار مي دهد. به لطف PowerToys مي توان قابليت هاي جديدي به ويندوز اضافه كرد يا يك سري از قابليت هاي پيش فرض را تغيير داد تا بهينه تر و بسيار بهتر شوند. PowerToys افزون بر ويندوز 11 براي ويندوز 10 هم دردسترس است. بر اساس گفته ي رهبر PowerToys، نسخه ي جديد اين نرم افزار بيشتر روي ثبات و بهبودهاي كلي تمركز دارد و افزون بر فارسي، حالا از عربي هم پشتيباني مي كند. PowerToys جديد ممكن است يك سري باگ ها داشته باشد كه به زودي رفع خواهند شد. مقاله هاي مرتبط آموزش جامع استفاده از PowerToys؛ حرفه اي ها چطور از ويندوز استفاده مي كنند؟ تماشا كنيد: با PowerToys به كاربر حرفه اي ويندوز 11 و ويندوز 10 تبديل شويد به لطف اضافه شدن زبان فارسي، حالا كاربران ايراني PowerToys مي توانند ساده تر از اين نرم افزار استفاده كنند. در بررسي اوليه موفق به پيداكردن بخش فارسي PowerToys نشديم و اين يعني احتمالاً تغييرات هنوز به صورت گسترده اعمال نشده اند. شما كاربران زوميت چه ديدگاهي درباره ي اضافه شدن زبان فارسي به PowerToys داريد؟ آيا تاكنون از اين نرم افزار استفاده كرده ايد؟