لازمه بكار گيري هوش مصنوعي در روابط عمومي، برخورداري از هوش ارتباطي است

خبرگزاري آريا- مدرس دانشگاه و استاد برجسته عرصه روابط‌عمومي ايران گفت: لازمه بكار گيري هوش مصنوعي در روابط عمومي، برخورداري از هوش ارتباطي است.