حمله موشكي حزب الله لبنان به مواضع نظاميان صهيونيست

حمله موشكي حزب الله لبنان به مواضع نظاميان صهيونيست تهران - ايرنا- منابع خبري جمعه شب از حمله موشكي حزب الله لبنان به مواضع نظاميان صهيونيست در شمال فلسطين اشغالي خبر دادند. به گزارش ايرنا از المنار، مقاومت اسلامي لبنان پايگاه المالكيه را با موشك بركان هدف قرار داد. مقاومت اسلامي لبنان همچنين پايگاه رويسات العلم در منطقه مزارع شبعا در مرز لبنان با فلسطين اشغالي را هدف حمله موشكي قرار داد. به گزارش ايرنا، حزب الله لبنان در چندماه گذشته در پي جنايات هولناك رژيم صهيونيستي در نوار غزه و نسل كشي فلسطينيان در اين منطقه، مواضع نظامي رژيم را در شمال سرزمين هاي اشغالي هدف قرار داده است؛ موضوعي كه سبب هراس صهيونيست هاي شهرك نشين در اين مناطق شده است. تاكنون ده ها هزار صهيونيست از ترس حملات مقاومت از شهرك هاي نزديك مرزهاي لبنان خارج شده اند.