كتاب ''واژه نامه ي روابط عمومي و تبليغات'' منتشر شد

كتاب ''واژه نامه ي روابط عمومي و تبليغات'' منتشر شد كتاب ''واژه نامه روابط عمومي و تبليغات'' به كوشش بابك سپاس مقدم منتشر شد. - اخبار اجتماعي - به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري تسنيم، چاپ جديد كتاب "واژه نامه ي روابط عمومي و تبليغات" كه به كوشش بابك سپاس مقدم و از سوي نشر سپهرخرد منتشر شده است، يك مجموعه كامل از واژه هاي مرتبط با امور ارتباطات و رسانه، الكترونيك، تجاري، سياسي، گرافيك و چاپ است كه به دو زبان انگليسي و فارسي در اختيار مخاطبان قرار گرفته است. معرفي 5 كتاب مهم با موضوع "رسانه و سواد رسانه اي" با توجه به اينكه در عصر حاضر، رسانه تنها به داخل كشور محدود نبود و به يك زبان جهاني تبديل شده است، لذا آشنايي با لغات انگليسي پركاربرد در اين حوزه مي تواند كمك شاياني براي افرادي باشد كه در حوزه هاي ذكر شده مشغول فعاليت هستند.