سفير روسيه: نشست سازمان ملل درباره اوكراين صرفا هدف سياسي دارد

سفير روسيه: نشست سازمان ملل درباره اوكراين صرفا هدف سياسي دارد نيويورك - ايرنا- واسيلي نبنزيا، سفير روسيه در سازمان ملل گفت، نشست روز جمعه سازمان ملل درباره اوكراين تنها بخشي از دستور كار سياسي غرب است و واقعيت را منعكس نمي كند. به گزارش ايرنا، واسيلي نبنزيا سفير و نماينده دائم روسيه در سازمان ملل روز جمعه به وقت محلي در مجمع عمومي سازمان ملل گفت: «هر كسي كه قادر به تحليل مستقل و بي طرفانه از وضعيت باشد، مي داند كه موضوع مورد بحث امروز در مجمع عمومي سازمان ملل ربطي به واقعيت ندارد و صرفاً در خدمت ترويج يك دستور كار سياسي است.» او افزود كه حقيقت براي همكاران غربي ما بسيار ناراحت كننده است، زيرا آنها بايد بپذيرند كه اوكراين را تحريك كردند. واسيلي نبنزيا، سفير روسيه در سازمان ملل و معاون وي ديميتري پوليانسكي، روز جمعه پس از ايراد سخنراني نبنزيا، سالن مجمع عمومي سازمان ملل را ترك كردند، اما كارشناس ديپلماتيك روسيه در جلسه حضور داشت. هيات روسيه در سازمان ملل به خبرگزاري اسپوتنيك اعلام كرد كه قرار نبود اين يك اقدام نمادين باشد و صندلي خالي نبود. ديپلمات ها در جريان سخنراني خاوير بتل، معاون نخست وزير لوكزامبورگ، كه از رفتن آن ها آزرده خاطر شده بود، مجمع عمومي را ترك كردند. بتل گفت كه نمي توان با روس ها گفت وگو كرد. در ديپلماسي، ترك صندلي ها به عنوان ژست مخالفت با موضوع يا سخنران تفسير مي شود و اين اقدام همچنين مي تواند صرفاً به دليل انجام يك كار مهمتر باشد. سفير روسيه در سخنراني خود گفت كه هر كسي كه بتواند تحليل مستقلي داشته باشد مي داند كه اين نشست "تنها براي ترويج يك دستور كار سياسي" است.