مايكروسافت به تصاحب نينتندو علاقه شديدي داشته است

<a href="https://www.zoomit.ir/business/409282-microsoft-phil-spencer-nintendo-career-moment" target="_blank"><img src="https://api2.zoomit.ir/media/6509755e746b0421ae9b6497?w=800&q=95" width="800" height="560" style="padding: 15px 0" title="مايكروسافت به تصاحب نينتندو علاقه شديدي داشته است"/></a><br/><p>يكي از مديران ارشد مايكروسافت در سال 2020 گفته كه نينتندو مي‌تواند به دارايي اصلي اين شركت در حوزه‌ي گيمينگ تبديل شود.</p><br/>