انويديا با RTX 5090 براي درهم شكستن رقيب ديرينه اش آماده مي شود

<a href="https://www.zoomit.ir/graphic/409285-early-nvidia-rtx-5090-specs-leaked" target="_blank"><img src="https://api2.zoomit.ir/media/638c66b18615ae71282ae585?w=800&q=95" width="800" height="560" style="padding: 15px 0" title="انويديا با RTX 5090 براي درهم‌شكستن رقيب ديرينه‌اش آماده مي‌شود"/></a><br/><p>يك افشاگر ادعا مي‌كند كه كارت گرافيك RTX 5090 تا 70 درصد قدرتمندتر از RTX 4090 خواهد بود.</p><br/>