ايرانسل: اپراتورها امكان ارائه سيم كارت با دسترسي ويژه را ندارند

<a href="https://www.zoomit.ir/tech-iran/409290-irancell-persepolis-sim-kard" target="_blank"><img src="https://api2.zoomit.ir/media/65098e9d746b0421ae9b64c7?w=800&q=95" width="800" height="560" style="padding: 15px 0" title="ايرانسل: اپراتورها امكان ارائه سيم‌كارت با دسترسي ويژه را ندارند"/></a><br/><p>ايرانسل اعلام كرد، هيچ يك از سيم‌كارت‌هاي ثبت شده به نام باشگاه پرسپوليس، از نظر دسترسي به شبكه و اينترنت، تفاوتي با سيم‌كارت‌‌هاي ديگر ندارند.</p><br/>