اپل سال آينده «دوربين چهار منشوري» را به آيفون پرو نيز اضافه مي كند

<a href="https://www.zoomit.ir/mobile/409283-iphone-16-pro-tetraprism-zoom-lens-rumor" target="_blank"><img src="https://api2.zoomit.ir/media/6501677ac52f30497f37045e?w=800&q=95" width="800" height="560" style="padding: 15px 0" title="اپل سال آينده «دوربين چهار منشوري» را به آيفون پرو نيز اضافه مي‌كند"/></a><br/><p>اپل احتمالاً دوربين چهار منشوري (با سازوكار مشابه دوربين‌هاي پريسكوپي مرسوم) را افزون‌بر آيفون 16 پرو مكس در آيفون 16 پرو نيز استفاده مي‌كند.</p><br/>