برنامه مايكروسافت براي استريم ابري بازي هاي كامپيوتري فاش شد

<a href="https://www.zoomit.ir/gaming/409235-microsoft-pc-games-cloud-streaming" target="_blank"><img src="https://api2.zoomit.ir/media/64aeb446623bf29bec22472e?w=800&q=95" width="800" height="560" style="padding: 15px 0" title="برنامه‌ مايكروسافت براي استريم ابري بازي‌‌هاي كامپيوتري فاش شد"/></a><br/><p>ايميل‌هاي فاش‌شده مديران مايكروسافت نشان مي‌دهد اين شركت از مدت‌ها قبل براي استريم بازي‌هاي كامپيوتري بر بستر فضاي ابري در حال برنامه‌ريزي بوده است.</p><br/>