خبرگزاري رسمي كره جنوبي: ايران بدنبال دريافت سود پول هاي آزاد شده از سئول است

خبرگزاري رسمي كره جنوبي: ايران بدنبال دريافت سود پول هاي آزاد شده از سئول است تهران- ايرنا- خبرگزاري رسمي كره جنوبي نوشت: ايران پس از دريافت پول هاي مسدود شده در كره جنوبي به دنبال دريافت سود اين مبالغ از بانك هاي اين كشور خواهد بود. به گزارش ايرنا، خبرگزاري رسمي كره جنوبي (يونهاپ) روز سه شنبه در خبري به نقل از منابعي كه به نام آنها اشاره نكرده، نوشته است: پس از آزادي پول هاي بلوكه شده ايران در كره جنوبي كه بدنبال توافق ميان تهران و واشنگتن صورت گرفت، ايران بدنبال دريافت سود اين پول هاي از كره جنوبي است. اين خبرگزاري به نقل از منابع ديپلماتيك ايران بدون اشاره به نام و هويت آنها نوشت: مقامات تهران روند بررسي هاي حقوقي را براي مطالبه سود پول هايي كه قبلا در بانك هاي كره جنوبي بلوكه شده بود، آغاز كرده اند. بر اساس گزارش يونهاپ، يك مقام دولتي ايران كه نخواست نامش فاش شود، گفته است موسسات مالي كره جنوبي به دليل آنچه تحريم هاي غيرقانوني آمريكا عليه ايران، بطور غيرمنصفانه درآمد و سود كسب كرده اند. طبيعي است كه موسسات مالي كره بايد اين سود را به طرف ايراني به عنوان صاحب اصلي پول بازگردانند. در همين حال، يونهاپ به نقل از يك مقام رسمي وزارت خارجه كره جنوبي هم نوشت كه اين اقدام ايران با روح توافق انجام شده بني كشورهاي مرتبط با اين موضوع، همخواني ندارد. اين مقام كره جنوبي گفت: تمام جزئيات مربوط به انتقال وجوه مسدود شده بر اساس توافقات با كشورهاي مربوطه از جمله ايران انجام شده است.