سرپرست اداره كل دفتر استاندار و روابط عمومي استانداري گيلان معرفي شد

سرپرست اداره كل دفتر استاندار و روابط عمومي استانداري گيلان معرفي شد سيدهاشم حسيني در حكمي از سوي دكتر اسدالله عباسي استاندار گيلان، به عنوان سرپرست اداره كل دفتر استاندار و روابط عمومي استانداري منصوب و طي مراسمي معرفي شد به گزارش پويشگران گيل: طي حكمي از سوي استاندار گيلان سرپرست اداره كل دفتر استاندار و روابط عمومي استانداري منصوب شد. سيدهاشم حسيني با حكم اسدالله عباسي  به سمت سرپرست اداره كل دفتر استاندار منصوب و مشغول به كار شد. استاندار گيلان با قدرداني از تلاش هاي مديركل پيشين دفتر استاندار از مديركل جديد اين حوزه خواست تا با توجه به برنامه ها و سياست هاي راهبردي دولت مردمي و انقلابي و منويات رهبر معظم انقلاب كه در ديدار اخير با هيات دولت مبني بر تقويت اطلاع رساني مناسب؛ تمامي موضوعات حائز اهميت استان گيلان را با بهره گيري از همه ظرفيت هاي موجود پيگيري و نتايج آن به آگاهي مردم رسانده شود. مسئوليت دفاتر نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي و دبير فراكسيون، پيگيري ارتباطات مردمي قوه مقننه با وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادها از جمله سوابق 20 سال اخير سيدهاشم حسيني مي باشد. استاندار گيلان پس از دوسال حضور در اين منصب سرانجام يك گزينه شايسته را براي امور داخلي و اطلاع رساني استانداري بكار گرفته كه بايد اين انتخاب را به فال نيك گرفت؛ انتخابي كه قطعا با توجه به توانايي ها و ظرفيت هاي مناسبي كه در سيدهاشم حسين سراغ داريم، هم نظر شخص استاندار و مديران استان و هم نظر جامعه رسانه اي و مطبوعالي استان تامين خواهد شد. گفتني است پيش از اين حسين محمديان عهده دار مسئوليت مديركلي دفتر استاندار و روابط عمومي استانداري بود.